Rente og Espen Odinsen vet hvor farlig høy fart kan være i trafikken

Skulle ønske at de unge fikk kjenne farta på kroppen

Ekteparet Renate og Espen Odinsen og barna har fart og lek med bil som felles hobby. De skulle ønske at flere, særlig unge, fikk kjenne farta på kroppen gjennom motorsporten – som preventivt virkemiddel. Gjerne sammen med politi og vegvesen.

– Vi har på ingen måte vært mors beste barn i trafikken. Men vi har fått barn, og vi er blitt voksne, sier Renate Odinsen idet hurtigruta seiler forbi familiens hus i Kabelvåg i Lofoten.

Kystens riksvei nummer 1, som hurtigruta er blitt kalt i generasjoner, siger rolig forbi og møter motgående like etter at den er ute av synsfeltet. Rett bak huset går det ikke like rolig for seg bestandig. Eneboligtomta grenser til E10, hovedferdselsåren gjennom Lofoten. Det er ikke lenge siden Espen snakket med en av dem som lar speedometernåla passere 50, som er fartsgrensa, med god margin.

– Jeg har vært der selv. Ung og tøff uten respekt for både fart og medtrafikanter. Det siste tenkte jeg nok ikke på – jeg kjørte jo bare fort. Hadde jo «full kontroll». Slik 18-19-20-åringer gjerne tenker – uten potensielle farer og konsekvenser. Jeg var på ingen måte formanende, men ville samtidig markere at det ikke oppleves som trygt eller greit at det kjøres så fort rett utenfor hagen hvor barna leker, selv om det er gang- og sykkelvei mellom oss og veien, sier Espen.

Framtind vil redusere ulykker

Svein Skovly er leder for Innovasjon i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1. Han forteller at det kontinuerlig jobbes med å gjøre Smart bilforsikring enda smartere, og at nettopp fart er et av de områdene som fokuseres mest på nå.

– Det som er aller viktigst for oss, er at vi stimulerer til en kjøreatferd som reduserer risikoen for ulykker, sier Skovly.

Som redningsmann i brannvesenet i Vågan kommune har Espen Odinsen sett hva fart forårsake av materielle skader. Han har ikke opplevd å rykke ut til ulykke med dødelig utgang.

Mistet samboeren i motorsykkelulykke

At trafikken kan være brutal og ubarmhjertig, har samboeren Renate fått kjenne på kroppen. Sønnen var sju år da verden raste sammen. Hennes daværende samboer og far til sønnen Isak omkom da han, som motorsyklist, kolliderte med en personbil. Hva som nøyaktig skjedde, vil de etterlatte aldri få svar på, men utfallet ble det verste.

– En opplevelse som har satt varige spor. Jeg er engstelig i trafikken den dag i dag. Har kanskje gått fra å være veldig glad i fart, til å bli i overkant opptatt av farene, konsekvensene, om du vil, sier Renate ettertenksomt.

Sønnen har lært

At ulykken og farens bortgang har en sammenheng med sønnens forsiktige opptreden i trafikken, ser hun ikke bort fra. Kanskje en kombinasjon med hans egne opplevelser på lukket område innenfor bilsporten.

– Isak har kjent hvor mye krefter det er i kjøretøyene, og lært at det er små marginer. Han har havnet i autovernet, han har kjørt utfor, trillet rundt og havnet opp-ned på tak. Men i kontrollerte former på lukkede anlegg – iført kjøredress, hjelm med beskyttelse foran øynene og fastspent med sekspunkts-seler. Bilene har sikkerhetsbur. Ute i trafikken, om det er på sin egen motorsykkel eller under øvelseskjøring med bil, er han veldig forsiktig, forteller stepappa Espen.

Lærer å kjøre mykt med Smart bilforsikring

Kjørte inn i lensmannens hage

Isaks opptreden står i sterk kontrast til da hans to foresatte var på samme alder. Espen opplevde å havne i lensmannens hage da han holdt for stor fart og kjørte utfor.

– Lensmannen var ikke hjemme, og vi kan le av det som en god historie i dag. Men jeg skulle gjerne vært foruten både denne hendelsen og da jeg mistet sertifikatet.

Det siste ble starten på et roligere sjåførliv.

– Vi var to kompiser som bodde i samme område. UP stilte seg målrettet opp, og spørsmålet var mer hvem av oss som kom først. Det var jeg, forteller Espen. Han var elektrikerlærling og i utgangspunktet avhengig av sertifikatet. Sjefen var grei, Espen fikk haike med en kollega mot løfter om en annen adferd.

– Jeg skjønte at jeg var avhengig av sertifikatet, og måtte ta meg sammen. Neste gang ville jeg miste jobben også.

Vil at UP skal få en relasjon til ungdommen

Både Renate og Espen vet at fart i bil kan gjøre vondt – og i ytterste konsekvens ta liv. De skulle ønske at flere fartskåte og sprelske unge med tung høyrefot og overdreven tro på egen vurderingsevne og ferdigheter, fikk kjenne på de voldsomme kreftene i ordnede former. I stedet for at offentlige veier brukes om lekegrinder.

Petter (19) har blitt en bedre sjåfør med Smart bilforsikring

– Jeg har en drøm om at dem som de unge fort opplever som fiender, kontrollmyndighetene UP og Statens vegvesen, inviterer unge sjåfører til å kjøre fort – og gjerne for fort – på lukket bane. At det kunne vært en fellesarena, en felles opplevelse for «begge sidene». UP og vegvesenet gjør en viktig jobb og forhindrer både skader og dødsulykker, uten tvil. Vi voksne skjønner det. Men for mange unge ser det nok annerledes ut. Da er de «vi mot dem». Bare det at UP og vegvesenets folk hadde vært til stede og etablert direkte relasjoner med ungdommen, på deres banehalvdel, ville virket preventivt, tror samboerparet fra Lofoten.

Farten påvirker kjørescoren

Svein Skovly i Fremtind har tro på bevisstgjøring er et riktig virkemiddel:

– Vi ser at det er en tydelig sammenheng mellom høy fart og kjørescoren i Smart bilforsikring, og biler som jevnlig kjøres med høy fart har også gjennomgående lavere kjørescore enn andre. Heldigvis ser vi at de aller fleste som har valgt smart bilforsikring kjører med god flyt. Så vi tror jo at bevisstgjøring og belønning av trygg kjøring har noe for seg også når det kommer til fart, sier Skovly