Linda Eliassen vinter forbrukerøkonom

Linda forklarer alt du trenger å vite om aksjesparekonto

Hva er egentlig en aksjesparekonto og hvorfor gjør du lurt i å opprette en? Det forklarer forbrukerøkonom Linda Eliassen her.

SpareBank 1 Nord Norges forbrukerøkonom Linda Eliassen opplever at en del kunder ikke benytter seg av fordelene det gir å bruke aksjesparekonto, og hun ønsker derfor å øke kunnskapen om denne ordningen. Det er særlig tre fordeler som gjør aksjesparekonto til en «must have» for kunder som sparer i aksjer, enten det er fond eller enkeltaksjer.

• Du betaler ikke skatt på gevinsten før pengene fra salget tas ut av kontoen
• Du kan ta ut innskuddet og la gevinsten stå igjen uten å utløse skatt
• Du kan bytte aksjefond og kjøpe og selge enkeltaksjer uten skatt på gevinst som realiseres

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en konto for langsiktig sparing i enkeltaksjer og aksjefond. Tanken er at det skal gi deg de samme fordelene som profesjonelle investorer har gjennom muligheten til å utsette skatt på gevinst. 

Kostnader
– Det er viktig å presisere at aksjesparekonto ikke er et nytt investeringsprodukt som banken tilbyr. Det er kun en løsning for å håndtere skatt på gevinster fra aksjer og aksjefond og de fleste banker vil tilby aksjesparekonto uten noen kostnader forbundet med kjøp og salg. Det eneste du må betale for er forvaltningskostnadene på de fondene du eier, og kurtasje hvis du handler enkeltaksjer, sier Eliassen. 

Hva er skattefordelene med å ha aksjefond på aksjesparekonto?

Det er flere fordeler med å eie aksjefond gjennom aksjesparekonto. Når det gjelder skatt er det spesielt to områder som er interessante:

• Du kan bytte aksjefond uten at det utløser skatt umiddelbart
• Du kan ta ut opprinnelig investert beløp uten å realisere skatt på gevinsten.

Linda Eliassen snø vinter
GIR AKSJESPARETIPS: Linda Eliassen i SpareBank1 Nord-Norge ønsker å hjelpe kunder med å komme i gang med å spare i fond eller aksjer,

Utsatt skatt ved salg
Med aksjesparekonto kan du selge andeler i aksjefond med gevinst uten at det utløser skatt. Det skjer nemlig ikke før pengene tas ut av kontoen. Da kan du bytte aksjefond – selv med stor gevinst – uten å utløse skatt før pengene tas ut av kontoen.

– La oss si du har 500.000 kroner i et aksjefond, hvorav 250.000 kroner er gevinst. Fondet er smalt og du ønsker å bytte til et globalt aksjefond. Normalt ville et bytte kostet deg 74.400 kroner i skatt. Skjer bytte på aksjesparekontoen, så utsettes skatten til dagen du selger fondsandelene, og flytter pengene fra gevinsten ut av kontoen, forklarer forbrukerøkonom Eliassen. 

Uttak av penger uten å utløse skatt
Hvis du har 500.000 kroner i et aksjefond, hvorav 250.000 kroner er gevinst, så kan du ta ut 250.000 kroner uten å utløse skatt. Skatten må betales men ikke før gevinsten flyttes ut av aksjesparekontoen.

Upraktisk hvis du skal realisere tap
Slik det ser ut i dag så kan det bli utfordrende å få skattefradrag på tap uten å avslutte kontoen.

Les også: Hvordan velge aksjefond

Hvordan vil gevinster på aksjekontoen beskattes?

Du betaler skatt på gevinster fra aksjefond eid gjennom aksjesparekontoen den dagen pengene tas ut av kontoen. Skattesatsen for 2019 er 31,68 %.

Formueskatt

75% av verdien du måtte ha i aksjer og aksjefond på aksjesparekontoen ved årsskiftet vil inngå i beregningen av formueskatt for 2019.

Dette gjelder aksjer generelt og er ikke spesielt for aksjesparekonto.

Flytting av aksjefond til aksjesparekonto

– Myndighetene ønsker en «fredningsperiode» for å forenkle overgangen. Det betyr at du kan overføre andeler i aksjefond til aksjesparekonto uten å utløse skatt. Dette vil gjelde til 1. desember 2019, så det begynner å haste hvis du har fond eller aksjer som du fortsatt ikke har flyttet til aksjesparekonto. Etter fristen vil flytting av fondsandeler med gevinst utløse skatt. sier Eliassen. 

Ubenyttet skjermingsfradrag blir med over til aksjesparekonto. Det vil ses som ubenyttet skjerming. Inngangsverdien på andeler i aksjefond som flyttes settes til hva de var den gang du anskaffet dem.

Hva hvis jeg har andeler i aksjefond med tap?

Hvis du har fondsandeler med tap, så kan det være lurt å selge disse for å få skattefradraget. Du kan så overføre pengene fra salget til aksjesparekontoen, hvor du så handler nye andeler.

Du kan ha en aksjesparekonto hos flere leverandører og innholdet kan flyttes fra en leverandører til en annen uten at det utløser skatt. Hvis den du flytter kontoen til ikke tilbyr verdipapirene du allerede eier, så kan du selge disse, for så å overføre pengene til kontoen hos ny leverandør uten å utløse skatt.

Hvordan kan du starte en aksjesparekonto?

Sjekk SpareBank 1 Nord-Norge sine alternativer for sparing på snn.no. Du kan også ta kontakt på telefon 915 02 244 for å avtale en rådgivningssamtale med en av våre høyt kvalifiserte finansielle rådgivere.