Med robotbygging på timeplanen

Elevene i Nord-Norge har fått et helt nytt undervisningsrom. De mobile rommene som står i skolegården inneholder topp moderne teknologi. Målet er å gi realfagene et løft.

Først ute er Kirkenes, der de mobile rommene skal stå i minst fire måneder. Deretter skal de flytte seg gjennom landsdelen, og hvert fylke får besøk. Rommet er et såkalt «Newton-rom», et av 41 i Norge som inneholder avansert teknologi for elevene å bryne seg på.

Forstå realfag bedre

Målet med realfags-rommet er å gi flest mulig barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser i naturfag, matematikk og teknologi. Undervisningen er variert og har fokus på praktiske aktiviteter. Den mobile løsningen består av to containere som utvides til 35 kvadratmeter, satt sammen til ett klasserom på 70 kvadratmeter. Ved å flytte på containeren kan FIRST Scandinavia i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge nå enda flere elever i Nord-Norge.

– Den moderne teknologien skal hjelpe elevene til å forstå realfaglige utfordringer og gjøre undervisningen relevant og spennende, sier Per-Arild Konradsen, stifter av den ideelle organisasjonen.

Newton-rommet står i Kirkenes framover, men hele landsdelen skal få besøk.

Fyrtårnsprosjekt i nord

For SpareBank 1 Nord-Norge er Newton-rommet et fyrtårnsprosjekt i Samfunnsløftet, som er strategien for å bruke samfunnsmidlene. Det nordnorske samfunnet eier nemlig 54 prosent av konsernet, noe som betyr at en tilsvarende andel av overskuddet gå tilbake til folk i nord. To av satsingsområdene er innovasjon og ungdom.

– Under lanseringen av Samfunnsløftet i 2018 ga vi 5,5 millioner kroner for å få bygget den mobile Newton-containeren. Et år senere er de klare til bruk, til glede for barn og unge i hele Nord-Norge. Prosjektet vil ha stor betydning for lokalsamfunn som ellers kanskje ikke ville fått tilbud om et Newton-rom, sier Per Olaf Persen, banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

Interiøret i Newton-rommet

Når mange

Et mobilt Newton-rom gjør det mulig å nå ut til barn og unge i hele landsdelens kriker og kroker med oppdatert realfaglig kunnskap og topp moderne læringsutstyr.

– Kanskje det er akkurat en slik opplevelse som skal til for å tenne en gnist og en interesse for realfag blant unge, og at får de får lyst til å jobbe med det når de blir voksne. Dette er utrolig viktig for oss, sier Persen.

Realfag i praksis: I Kirkenes får elevene bygge sine egne roboter.

På plass i Kirkenes

Kirkenes skole ønsket å få containeren til Øst-Finnmark, og 14 lærere er allerede kurset i teknologien. Flere elevgrupper har gjennomført undervisningsmodulen «Roboter og omkrets», der de skal bygge roboter.

– Vi ønsker å gi realfagene et løft. Det å snakke om og holde på med realfag er virkelig på tur opp, sier Espen Bruer, rektor ved Kirkenes ungdomsskole.

Rektor Espen Bruer er lad for å gi elevene tilgang til topp moderne teknologi.

Han var rask å be da muligheten for to mobile undervisningsrom kom opp, og har store forventninger til læringen.

– Vi skal ta vare på denne muligheten, og jeg tror elevene kommer til å få stort utbytte av det. De er allerede i full gang, og lærerstaben er kjempepositive, sier han.

Fakta: Newton-konseptet

  • Siden 2003 har den ideelle stiftelsen FIRST Scandinavia utviklet Newton til et nettverk av rom, lærere og undervisningsressurser.
  • Målet er at barn og unge, i skole og barnehage, skal få best mulig læringsutbytte med moderne teknologi, i tråd med læreplanen i naturfag og matematikk.
  • Et Newton rom er et velutstyrt, inspirerende realfags-rom med fokus på høy kvalitet i utdanningen.
  • De er utviklet av Newton-lærere eller andre fagmiljø i Norge. Etter testing blir de kvalitetssikret av pedagoger i FIRST Scandinavia og NTNU Skolelaboratoriet
  • SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom Samfunnsløftet støttet prosjektet med 5,5 millioner kroner.