mann bygg tromsø dressjakke

Hvordan velge mellom hundrevis av aksjefond?

Pågangen fra kunder som ønsker å opprette en aksjesparekonto for sine aksjefond og aksjer i SpareBank 1 Nord-Norge er gledelig stor. Med aksjesparekontoen følger muligheten til å velge blant mange aksjefond. Det er en oppgave som mange synes er komplisert.

Her er noen nyttige råd om ulike typer aksjefond og fondsvalg

1. Oversikt

Ved å flytte alle dine aksjefond, aksjer og egenkapitalbevis inn på en aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge får du oversikt over hele din aksjesparing på et sted. En slags organisering av sparingen din. Å flytte sparingen din over til en aksjesparekonto er første bud for å oppnå fordelene som følger med denne kontoen – samt et nødvendig utgangspunkt for å kjøpe og selge ulike aksjefond/aksjer/egenkapitalbevis innad på kontoen uten å måtte skatte av gevinst. På samme sted kan du enkelt følge med på utviklingen i avkastning – både i nettbank og i mobilbank.

 Har du fortsatt ikke opprettet aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge, kan du lese om fordelene her.

2. Aktive aksjefond og indeksfond – hva er forskjellen?

I et aktivt forvaltet aksjefond forsøker forvalterne å finne frem til aksjer som skal gi bedre avkastning enn utviklingen til en børsindeks. Et indeksfond skal kun følge utviklingen til en børsindeks og ikke forsøke å slå den. Et indeksfond er som et helt vanlig aksjefond, bare billigere.

Indeksfond er billigere fordi de er billigere å drifte enn aktivt forvaltede fond. Dersom det aktive fondet ikke klarer å slå børsindeksen fondet måler seg mot vil den som sparer være tjent med å være investere i et indeksfond. Enten fondet er aktivt eller passivt (indeks) forvaltet, er kostnader en viktig faktor for avkastningen til deg som sparer.

3. Velg en bank eller aksjefondsforvalter du stoler på

Først og fremst: Det er ikke gitt at et aksjefond som har gjort det bra i ett år eller en lengre periode vil gjøre det godt fremover. Det svinger ofte fra år til år. Derfor er ikke nødvendigvis fjorårets vinner alltid det beste valget. Historisk avkastning over tid er imidlertid en god indikasjon på dyktighet – dog ingen garanti for fremtidig avkastning.

Som kunde i SpareBank 1 Nord-Norge kan du velge mellom et bredt utvalg av aksjefond fra de fleste norske fondsforvaltere. Vi tilbyr også meget gode selvbetjeningsløsninger slik at det skal være lett å foreta sine valg.

4. Hvordan fordele sparepengene?

Hvis du plasserer alle sparepengene i et aksjefond med et lite geografisk område, for eksempel Norge, kan du være heldig og treffe godt. Men du kan også være uheldig og bomme stygt, noe som vil gi deg langt lavere fortjeneste enn hvis du hadde spredt sparepengene flere steder. Når du fordeler sparepengene, reduserer du samtidig risikoen.

Den enkleste måten å oppnå slik spredning på er å velge et såkalt fond i fond – hvor fondsforvalteren setter sammen en portefølje av andre fond som dekker både geografi, regioner og bransjer. En slik løsning gjør at du selv slipper å ta stilling til hvilket marked du skal være investert i. Kostnaden for et fond i fond er normalt ikke høyere enn for andre. Du kan selvsagt også gjøre fondsutvelgelsen selv – enkelt på internett eller på mobilen.

ODIN Aksje er et slikt fond i fond bestående av et utvalg av ODINs aksjefond, men kan også investere i andre aksjefond. Odin Aksje er et av SpareBank 1 Nord-Norges anbefalte fond.

5. Hold hodet kaldt!

Du som har lest dette har trolig allerede valgt å spare i aksjer og aksjefond, noe som betyr at du over tid vil få din andel av verdiskapningen som skjer i samfunnet – som avkastning på dine sparepenger. På veien kan det dukke opp nedturer – som teknologiboblen på slutten av 90- tallet og finanskrisen i 2008-09. Oppturene har imidlertid alltid vist seg å overgå nedturene over tid. Erfaringsvis har vi sett at sparere lar følelsene styre i perioder med store kursvariasjoner. Det har ført til at mange har timet kjøp og salg aksjefond og aksjer over tid på systematisk uheldig vis. Det gir nesten uten unntak dårlig avkastning. Hold derfor hodet kaldt – og spar jevnt og trutt i en månedlig spareavtale uavhengig av markedssvingninger. Da vil du oppnå de beste resultatene.

Her kan du opprette din egen aksjesparekonto!

Lykke til!

ODIN Forvaltning AS er en av Norges største fondsforvaltere. Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS. Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.