Feilrapportering av lønn kan gi ansatte lavere pensjon

Alle bedrifter må rapportere lønns- og personaldata for sine ansatte til offentlige etater via a-meldingen. Det som mange bedrifter glemmer er at man også må oppdatere lønnsopplysningene til pensjons leverandøren man har avtale med.

-Risikoen er at bedriften sparer for lite til pensjon til sine ansatte, og at de går glipp av avkastning. Enkelte ansatte kan også oppleve at de ikke får pensjonsopptjening eller meldes inn i risikodekninger, fordi de er uteglemt, forteller pensjonsspesialist Oddgeir Nilsen i SpareBank 1 Nord-Norge.

-I de fleste bedrifter har man lønnsendringer hvert år, nye ansatte kommer til, noen slutter, endrer stillingsprosent, eller er lagtidssykemeldte. Det er derfor svært viktig at man jevnlig registrerer disse endringer hos bedriftens pensjons leverandør, sier Nilsen.

Har bedriften pensjonsavtale hos oss i SpareBank 1 Nord-Norge kan du endre dette HER