– Vi kan ikke vente på at andre skal ta utviklingen rett vei

Hvilken opplevelse har de unge voksne av landsdelen, og hvordan kan vi begynne å løse utfordringene de ser?

Det var utgangspunktet da startskuddet gikk for prosjektet Nye stemmer: Perspektivmelding 2019. 100 unge stemmer fra landsdelen ble lyttet til, og resultatet er en rapport som viser hvordan de ser både nåtid og framtid her nord.

­– Jeg mener det er viktig å jobbe for å øke kunnskap og forståelse i landsdelen. For meg er Nord-Norge et naturlig valg og derfor ønsker jeg at tilbudet og mulighetene her skal være av kvalitet, både nå og for de som skal vokse opp her senere, sier Elen Ravna som var en av deltakerne.

Fremoverlent og samlet

– Vi har en spennende tid foran oss i Nord-Norge. Vi må se bakover i tid for inspirasjon, men være fremoverlente og jobbe sammen for å realisere alle mulighetene vi har. Selv ville jeg være med i Nye stemmer for å møte andre engasjerte og gripe muligheten til å utgjøre en forskjell for Nord-Norge og der jeg kommer fra, sier Stian Kleftås som er på internship hos Kunnskapsparken Helgeland.

Å samles om viktige tema for landsdelen gikk igjen hos flere deltakere.

– Vi må slutte å bare tenke på vår selv og vår kommunegrense, å stå samlet som Nord-Norge vil gi oss så mye mer politisk slagkraft. Det er Nord-Norge som er i vinden nå, det er her det produseres, utvikles og eksporteres. Vi skal fortsette og bygge en region vi alle kan bo og leve i. Det er vår tur nå, det er nord eller aldri, sier Vegard Kongsbak.

Møtte ledere

Perspektivmeldingen ble lagt fram på Agenda Nord-Norge, hvor de nye stemmene fikk møte beslutningstakere fra hele landet. En av dem var statsminister Erna Solberg, som mener at de ikke bare skal lytte – men også ta rådene på alvor.

– Det var veldig hyggelig å møte dem. De som er unge i dag har en optimisme og entusiasme vi må ta vare på, og det er viktig at vi engasjerer dem til å tenke nytt om utviklingen i samfunnet. Og så er det veldig viktig at vi tar rådene de kommer med på alvor, og jeg håper både arrangøren av Agenda Nord-Norge og næringslivet i landsdelen tar dette med seg videre, sier Solberg.

Bidra i nordområdemelding

Hun trekker fram at unge stemmer også skal høres i arbeidet regjeringen nå gjør med nordområdemeldingen som skal legges frem neste høst.

– Som en del av dette arbeidet har vi bestemt at det skal etableres et ungdomspanel med representanter fra de tre nordligste fylkene. Det er dagens unge som skal drive samfunnene i nord videre. Derfor må vi lytte og lære, og vi må ta hensyn til hva de opplever som viktig for at de skal bli i nord og opprettholde et sterkt og kompetent Nord-Norge.

Innsikt

– Det første som slo oss er hvor lite kunnskap vi har om unge voksnes tanker, meninger og perspektiver om landsdelen. Det først når vi forstår hvorfor folk har de behovene de har, involverer dem direkte i utviklingen, at vi kan tenke nytt. Og dermed komme fram til de gode, nye løsningene, sier prosjektleder Ingvild Brox Kielland i NODA.

Og nettopp muligheten til å være med og utvikle landsdelen var viktig for flere deltakere.

– Vi som ønsker å bo, bygge og leve i Nord-Norge kan ikke vente på at andre skal sørge for at utviklingen går i den retningen vi ønsker oss. Derfor ønsket jeg å være med på prosjektet Nye Stemmer. Det er på tide å være med å forme utviklingen av regionen vår, og sørge for at vi skaper den regionen vi selv ønsker å bo og leve i, sier Monica Mathiassen.

Hva nå?

Nå er prosjektet inne i en ny fase. Det er opp til organisasjoner og bedrifter å ta til seg innsikten og tenke over hvilken utfordring de vil ta tak i.

– De unge voksne gir oss et ærlig svar vi må ta på alvor. Noe utfordrer tankesettet vi har, noe har vi hørt før. Det jeg mener er mest spennende er hvordan vi klarer å bruke innsikten videre, sier rådgiver for Samfunnsløftet, Clara Malm-Nicolaisen.

Les perspektivmeldingen og gi ditt innspill til veien videre på kbnn.no.

Hovedpunkter fra perspektivmeldingen:

 • Vår og Nord-Norges identitet
  • Fra fordommer til felles identitet
  • Fra dårlig kopi til kontrast
 • Nord-Norges rolle i klimadebatten
  • Fra bærekraftig landsdel til klimasentrum
  • Fra Nordens Alanya til bærekraftig turisme
 • Opplevelsen av kunnskapsflukt og manglende satsing
  • Fra klassiske til unike studiemuligheter
  • Fra lukket til inviterende arbeidsmarked
  • Fra satsingsvegring til gründerregion
 • Lokalsamfunnet og verden rundt
  • Fra isolasjon til fellesskap
 • Lokalpolitikkens rolle og nasjonal posisjon
  • Fra offerrolle til skapertrang
  • Fra hver for oss til samhandling

Fem nye stemmer om prosjektet

Elen Ravna

 1. Hva tror du om framtiden til Nord-Norge? Jeg har tro på at det ligger mange muligheter i landsdelen. Som samisk ser jeg at flere i mitt miljø ønsker å studere, arbeide og etterhvert etablere seg i landsdelen. Det er mange samer som har tilknytning til landsdelen og det er her man i stor grad finner jobber knyttet til dette, samt utdanningsretninger med fokus på samiske saker og med samiske perspektiver, samiske barnehager og store samiske miljøer. Selv om det finnes samer i hele landet, er tilbudene nok bedre her – spesielt om man er nord- eller lulesamisk. Jeg håper virkelig dette er noe landsdelen ser stolthet i og vil fortsette å fokusere på for at tilbudet skal forbedre seg og tilrettelegges ytterlig.
 2. Hvorfor ville du være med prosjektet? Jeg mener det er viktig å jobbe for å øke kunnskap og forståelse i landsdelen. For meg er Nord-Norge et naturlig valg og derfor ønsker jeg at tilbudet og mulighetene her skal være av kvalitet, både nå og for de som skal vokse opp her senere.
 3. Hva har du fått ut av Nye stemmer? Jeg har virkelig sett potensialet til Nord-Norge. Det har både under workshopene og under konferansen kommet fram mange perspektiver og jeg har lyst å bidra til utviklingen av landsdelen i større grad.

Stian Kleftås

 1. Jeg tror vi har en spennende tid foran oss i Nord-Norge. Vi må se bakover i tid for inspirasjon, men være fremoverlente og jobbe sammen for å realisere alle mulighetene vi har.
 2. Jeg ville være med i Nye Stemmer for å møte andre engasjerte og gripe muligheten til å utgjøre en forskjell for Nord-Norge og der jeg kommer fra.
 3. Hva har du fått ut av det? Jeg har møtt utrolig mange flinke og kompetente mennesker i og utenfor regionen, som jeg kommer til å holde kontakt med i tiden fremover. Hele prosessen har vært med på å forme meg, og gir meg motivasjon for jobben jeg skal gjøre videre for Nord-Norge.

Vegard Kongsbak

 1. Vi må slutte å bare tenke på oss selv og vår kommunegrense. Å stå samlet som Nord-Norge vil gi oss så mye mer politisk slagkraft. #DetErNordEllerAldri
 2. Jeg leste om prosjektet og tenkte «Jeg har en stemme, hvorfor skal ikke den telle? Min stemme er tross alt like viktig som alle andre sin.» Dette ga meg muligheten til å bli med å bygge en landsdel der vi alle kan bo og leve.
 3. Tidligere har jeg alltid vært litt tilbakeholden ved å si mine meninger i slike forum, men nå tok jeg sjansen og det har åpnet et hav av muligheter. Å møte så mange likesinnede mennesker som virkelig brenner for landsdelen burde inspirere alle som var med på prosjektet Nye stemmer, men også alle som var med på Agenda Nord-Norge!

Maren Saedi

 1. For meg har det vært utrolig lærerikt å få delta på Agenda Nord-Norge. Som tilflytter til landsdelen har det vært både spennende og viktig med input fra både aktører i næringsliv og politikere – men ikke minst: unge folk! Fremtida!
 2. Jeg tror at Nord-Norge har store muligheter. Som det ble fortalt sitter vi på enorme ressurser i form av næringer som blant annet fiskeri. Her har jeg lite kunnskap, som en person med utdanning innenfor det visuelle feltet. Likevel ser jeg på det som en hårreisende utvikling med alle kuttene som gjennomføres eller foreslås. Utdanningstilbud svekkes på enkelte plasser både i grunnskole og høyere utdanning. Som en jeg møtte sa: man kan gjerne ha et sterkt ønske om å flytte hjem, men når vi ser at hjemplassen svekkes i tilbud, hva er det da for et sted å flytte tilbake til når våre framtidige barn får mindre muligheter?
 3. Men alt i alt sitter jeg igjen etter konferansen som en optimist! For blant de 100 unge stemmene jeg har fått bli en del av, er det et enormt engasjement og en stor bredde i ulike kvalifikasjoner og forutsetninger – noe jeg tenker danner grunnlaget for at man sammen kan jobbe for et fremtidig Nord-Norge.

Monica Mathiassen

Vi som ønsker å bo, bygge og leve i Nord-Norge kan ikke vente på at andre skal sørge for at utviklingen går i den retningen vi ønsker oss. Derfor ønsket jeg å være med på prosjektet Nye Stemmer. Det er på tide å være med å forme utviklingen av regionen vår, og sørge for at vi skaper den regionen vi selv ønsker å bo og leve i!