– Jeg burde ha startet den lange sparingen for mange, mange år siden

Randi Marie Larsen (67) har hatt lite fokus på sparing. Etter et møte med finansiell rådgiver Lill Rita Thorshaug, kom hun derimot fram til en plan som passet henne bra.

– Jeg har via media oppfattet at kvinner i mye mindre grad enn menn har startet med sparing i fond.  Dette har overrasket meg. Jeg oppfatter at det gir menn en langt bedre økonomi, spesielt som pensjonist eller ved skilsmisse, sier Randi Marie Larsen (67).

Hun har nylig blitt pensjonist, etter en lang karriere innen helsevesenet, og har til inntil for få år siden vært lite opptatt av langsiktig sparing.

– I ettertid ser jeg at jeg burde gjort ting annerledes da jeg var yngre, sier hun.

Les mer om pensjonssparing hos Sparebank1 Nord-Norge!

Møte med banken

Larsen kan ikke huske at de ble oppfordret av banken til å spare, da hun var yngre.

– Men jeg ser nå at det hadde vært en fordel å starte sparingen tidligere. Jeg er klar over at selv små beløp kan gi god avkastning i det lange løp.

Da Randi Marie Larsen var 63 år gammel, kom hun i kontakt med finansiell rådgiver Lill Rita Thorshaug i Sparebank1 Nord-Norge. De tok et møte, for å komme fram til de beste mulighetene for Larsen, som planla å pensjonere seg ved fylte 67.

– Først av alt sjekket jeg om Randi Marie skulle fortsette i arbeid. Jeg fikk bekreftet at hun skulle fortsette å jobbe fram til hun ble 67. Da finnes det en rekke ulike muligheter som det er viktig å fortelle om, sier Thorshaug.

Lær mer om pensjon!

Aksjefond

Én av disse mulighetene er den Larsen valgte: nemlig å begynne å ta ut pensjon allerede som 63-åring, samtidig som hun jobbet. Alle pensjonspengene sparte hun i kombinasjonsfond, sammen med en månedlig sum hun satte av fra lønna si.

– I møtet viste de meg hvordan det kunne svinge i markedet, og forklarte risikoen og mulighetene ved å spare i aksjefond. De forsikret seg dessuten om at jeg forsto at det gjaldt å ha is i magen og holde seg til planen, dersom det ble et fall i markedet, forteller Larsen.

– Jeg er kjempefornøyd med avkastningen på pensjonsuttaket mitt.

Det er både fordeler og ulemper med å ta ut pensjon tidlig. Les mer her!

– Se på helheten

Thorshaug understreker at det er viktig å ha tidshorisonten med i beregningen når man skal spare i aksjefond.

– Man må tenke på hvor lenge man skal spare, før man skal begynne å bruke av pengene. En femårsperiode? En tiårsperiode? Dersom man begynner å sette pensjonen inn i aksjefond som 62-åring, er det jo ikke sikkert man skal begynne å bruke av disse pengene når man fyller 67, sier hun.

– Det som er aller viktigst er at man ser på helheten når man skal ta en slik beslutning. Er man alene? Hva får man i pensjon? Hva har man i lån? Hva har man av verdier? Og derfor er det lurt å ta et møte med en rådgiver i banken, slik at man får hjelp til nettopp det, mener Thorshaug.

Spare, ikke bruke

Randi Marie Larsen var helt klar på at pensjonen hun satte inn i aksjefond mens hun jobbet, ikke var penger som skulle brukesfør hun ble pensjonist.

­– Disse pengene er pensjon til seinere. Uttak av pensjon var ikke penger som jeg «regnet med» i det daglige, da jeg tok dem ut, forteller hun.

Det støtter Thorshaug:

– Kundene våre har veldig forskjellig syn på det å ta ut pensjonen samtidig som de jobber – enkelte vil absolutt ikke gjøre det, mens andre synes det er fint. Det som derimot er viktig, dersom man velger å begynne å ta ut pensjonen, er at man ikke bruker av den, men setter den av, råder hun.

Kvinner og sparing

Larsen føler seg trygg på økonomien sin som pensjonist, men synes det er synd at mange – kanskje særlig kvinner – ikke tenker tidlig nok på lang sparing.

– Det var først da vi begynte å nærme oss pensjonsalder, at jeg og vennene mine begynte å snakke om økonomi – ikke tidligere, forteller hun.

– Jeg har snakket positivt om mitt valg, mens andre er skeptiske, og vil gjøre noe annet. Det som overbeviste meg var møtet i banken, der det ble tegnet, vist grafer og forklart nøye. Det var perfekt for meg, som hadde lite kunnskap om fond og aksjemarkedet, fortsetter hun.