Nå er det siste frist for å flytte aksjefondene til aksjesparekonto uten å betale skatt

Norske aksjesparere har flyttet over 100 milliarder kroner inn på aksjesparekonto, men fortsatt står en tredjedel av aksjefondskapitalen utenfor ordningen.

1. desember 2019 er siste frist dersom du ønsker å flytte aksjer eller aksjefondsandeler inn på en aksjesparekonto (ASK) hos en annen tilbyder enn du har i dag, uten å måtte betale gevinstskatt.

Dette er et overgangsvindu som har vært åpent siden ordningen med aksjesparekonto ble lansert i september 2017. Hovedfordelen med aksjesparekonto, er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor ordningen uten at det utløser løpende gevinstskatt. Skatten betales først når du tar midler ut av kontoen.

– Med unntak av dem som har urealisert tap på investeringene sine, er det ingen grunn til å la være å flytte eksisterende beholdning over på en aksjesparekonto, sier Bernt Zakariassen, adm. dir. i Verdipapirfondenes forening.

Flytt til ASK-konto innen 1. desember

Inntil nå har det vært mulig å flytte midler du allerede har i aksjefond inn på aksjesparekonto uten at det utløser gevinstskatt. Det er dette vinduet som nå lukkes. Fra 1. januar 2020 regnes flytting av eksisterende midler inn på ASK-konto som realisasjon og du må betale skatt av den opparbeidede gevinsten.

Skal du flytte dine eksisterende midler inn på en ASK-konto hos en annen tilbyder enn du har i dag, må du gjøre dette før 1. desember.