Slik sparer du smartest til barna – eller barnebarna dine!

«Mange bekker små, gjør en stor å». Du kjenner sikkert uttrykket. Hvis du ønsker å spare langsiktig til barna eller barnebarna dine, er det gamle uttrykket virkelig sant.

Allerede i dag kan det være vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet. Gjennom langsiktig sparing kan du hjelpe barna eller barnebarna dine med for eksempel å få råd til å kjøpe sin første bolig.

Det er ved langsiktig sparing at du virkelig kan se forskjell på de ulike måtene å spare på.

– Hvis du skal bruke pengene i løpet av relativt kort tid, kan det være greit å sette pengene på en vanlig sparekonto. Hvis du har en lang tidshorisont er det viktig å begynne å se på alternative plasseringer. Historisk sett har du fått størst verdiøkning på pengene ved å plassere de i aksjefond kontra å ha de på sparekonto i banken, sier fagansvarlig for sparing og pensjon Kristin Jakola Rørvik i Sparebank1 Nord-Norge.

Størst verdiøkning med aksjefond

Rørvik har satt opp to ulike eksempler som viser hvor stor forskjell ulik plassering av sparepenger kan føre til.

Eksempel 1: Hvis du sparer 500 kroner i måneden i 20 år, har du totalt spart 120 000 kroner. Hvis du plasserer dem på vanlig sparekonto vil de ha vokst til 155 000 kroner i spareperioden. Hvis du plasserer samme beløp i aksjefond vil det bety 220 000 kroner. Det er en forskjell på 65 000 kroner.

Eksempel 2: Har du mulighet til å spare 1000 kroner i måneden i 20 år, vil du ha spart 240 000 kroner. På vanlig sparekonto har dette vokst til 310 000 kroner, mens plassert i aksjefond har det blitt til 445 000 kroner. Dette er en forskjell på 135 000 kroner.

(*Dette er avkastningsprognoser basert på historisk avkastning fra Finans Norge.)

– Her ser man virkelig at det er store forskjeller på hvilken måte man plasserer pengene på. Samtidig viser det hvor mye du kan spare til barnet eller barnebarnet ditt hvis du sparer jevnt og trutt over mange år. Dette er midler som virkelig kan utgjøre en stor forskjell, sier Rørvik.

Konto i eget navn eller i barnets navn

– Mange lurer på om man bør spare i eget navn eller i barnets navn?

– Det må man vurdere selv. Hvis kontoen står i barnets navn, så får barnet tilgang til midlene den dagen det fyller 18 år. Da «risikerer» du at barnet bruker midlene på noe annet enn du selv hadde tenkt, forklarer Rørvik.

Hvis kontoen står i barnets navn, kan de også få avslag på søknad om utdanningsstipend hos Lånekassen, gitt at dagens ordning beholdes.

– Hvis barnet har stor formue, kan en større andel utbetales i form av lån og mindre som stipend, sier faglederen.

Hvis kontoen står i ditt eget navn, kan du selv disponere midlene som du ønsker. Du kan bistå med egenkapital når barnet skal kjøpe bolig, bistå med penger til husleie i studietiden eller noe helt annet.

– Det er vanskelig å gi råd om hva som er rett for den enkelte. Alt avhenger av hvor stor kontroll du selv ønsker å ha med hva pengene faktisk brukes til. Hvis kontoen står i ditt navn, så kan du jo også bruke midlene på andre ting, hvis det skjer noe uforutsett, sier Kristin.

Spare til konfirmasjon

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har beregnet kostnaden per barn til å utgjøre opptil 1 millioner kroner i løpet av barne- og ungdomstiden. Noen måneder eller år kan det være ekstra mye, det være seg betaling av fritidsaktiviteter eller større utgifter som en konfirmasjon.

(SIFOs referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Regn ut ditt eget budsjett her: http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/SIFO/Referansebudsjettet/Kalkulator)

– I snitt koster en konfirmasjon med antrekk, gave og fest 35 000 kroner. De færreste av oss har råd til å ta alt på den måneden. Hvis du sparer litt hver måned i årene før konfirmasjonen, blir ikke kostnaden så stor og du kan gjennomføre konfirmasjonen uten å måtte skjære inn til beinet på andre ting eller ta opp forbrukslån for å finansiere konfirmasjonen. Hvis man sparer i forkant, kommer man i forkjøpet av kostnaden, råder Rørvik.  

Lær barnet om sparing

Hun mener det er svært viktig å snakke til barn om sparing, og fortelle dem at man sparer til for eksempel både konfirmasjon og egenkapital til bolig. Jo tidligere man får inn gode sparevaner, jo bedre.

– Vi må lære ungene å spare, og la de ta del i økonomien. Mange barn får penger til bursdagen eller i andre sammenhenger, og da kan de også spare noe, i stedet for å bruke alt med én gang, sier Rørvik.

Dåpsgaver til barnet

Mange velger å døpe barnet. I Norge er det vanlig å gi diverse sølvutstyr som kopper, sølvskje, sølvrammer og lignende i gave til dåpsbarnet.

– For mange betyr dette gaver som, la oss være ærlig, står og støver ned i skapet. Dersom man heller hadde ønsket pengegaver fra venner og familie, kunne man ha plassert pengegavene i aksjefond til barnet blir eldre. La oss si barnet mottar 5000 kroner i pengegaver. På 20 år vil disse ha vokst til 15500 kroner, som vil være en fin start på voksenlivet.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.