Ti kandidater på valg til representantskapet – gi din stemme!

Fra 9. til 16. desember kan du som kunde stemme på kandidater til SpareBank 1 Nord-Norges øverste organ. Listen får du her.

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. I oktober ba vi om forslag til kandidater som kan sitte i representantskapet, og responsen uteble ikke.

Det kom inn rekordmange forslag til kandidater for innskytervalget, og konsernsjef Petter Høiseth er fornøyd. Hele landsdelen er representert, og også mange yrkesgrupper. Han lover at nye medlemmer i representantskapet får verdifull erfaring i årene som kommer.

– Medlemmene får mye kunnskap som kan brukes i eget yrkesliv. I år har vi sett etter unge krefter, og det gjenspeiler også alle forslagene som har kommet inn, sier konsernsjefen.

(Alle bankens kunder som de siste seks måneder før offentliggjøring av valget har hatt en innskudd på 2 500 kroner eller mer, kan avgi stemme)

En av de viktigste oppgavene til representantskapet, er å sikre at styret i SpareBank 1 Nord-Norge gjør som det skal – og alt går riktig for seg etter loven. Som medlem får den rette kandidaten blant kundene en stor mulighet til å være med på å bestemme og påvirke.

– Gjennom å sitte i representantskapet har kundene våre en stemme inn. Her får man en unik mulighet til å bygge nettverk og få innsikt i hvordan konsernet styres, sier Petter Høiseth.

Representantskapets valgkomité har gått gjennom alle forslagene og har innstilt disse til valg:

  • Charlotte Ringkjøb
  • Erlend Olsen
  • Gro Marith Karlsen
  • Odd Levy Harjo
  • Kirsti Lervoll
  • Maria Utsi
  • Geir Knutsen
  • Martin Grønnslett
  • Johanne Marie Olaussen (ikke på bildet)
  • Henning A. P. Bråten (ikke på bildet)

Valget foregår elektronisk i uke 50, altså fra 9. desember til 16. desember.

Lurer du på om du er stemmeberettiget?

Alle bankens innskytere som de siste seks måneder før offentliggjøring av valget har hatt en innskudd på 2 500 kroner eller mer, kan avgi stemme.