Tiden stopper ikke opp, heldigvis!

Tiden stopper ikke opp, heldigvis. For hver dag som går, endres vi og alt det vi omgir oss med. Ikke like lett å oppdage, dag for dag. Men vender vi blikket ett år tilbake eller fem år tilbake, oppdager vi at mye både med oss selv og omgivelse har endret seg. Slik er det også for oss i SpareBank 1 SR-Bank.

I løpet av de siste årene er det spesielt store teknologiske fremskritt som har ført til store endringer. Jeg tenker da spesielt på digitalisering som har hatt stor innvirkning på måten vi forholder oss til hverandre på, og blant annet til hvordan kjøpetradferd og informasjonsflyt er nesten ugjenkjennelig sammenlignet med bare noen få år tilbake.

Som en av landets største tilbydere av finansielle tjenester, opplever vi at våre mange hundre tusen kunder stort sett besøker oss i de digitale kanaler. Det skjer i all hovedsak via mobile flater. Besøkene er korte, men bevisste hva angår formål.

Vår mulighet til å kunne kommunisere godt med deg gjennom mobile flater er begrenset. Dermed reduserer muligheten for å holde deg oppdatert med nyttig informasjon som kan gjøre din økonomi bedre.

Vi har satt som mål at dette nyhetssenteret også skal sette lys på kontroversielle saker. Det betyr at vi skal både vise vilje og evne til å ta selvkritikk, og synliggjøre dette i form av oppslag. Viktigst av alt er ditt engasjement. Vi oppfordrer deg som besøker oss her på «Ytra». Vi har valgt nettopp dette navnet for å tydeliggjøre viktigheten av å ha et sted for ytringer.

Jeg gleder meg til å lese om dine meninger og håper at det du hører, ser eller leser her på «Ytra» gir deg bedre innsikt i og mer kunnskap om økonomi.

Kontaktperson

Thor-Christian Haugland
Konserndirektør Kommunikasjon
Telefon