Mener bankens rådgiving ikke var god nok

Flere av bankens kunder hevder at vi har forledet dem til å investere i et eiendomsselskap som beklageligvis har hatt en negativ utvikling som skyldes stor overkapasitet av næringsareal. Vi har forståelse for at disse kundene ikke er fornøyd med investeringen.

Stavanger Aftenblad omtalte denne saken på tirsdag 29. november. Astrid Norheim som er direktør for sparing og plassering i SpareBank 1 SR-Bank, utdyper denne saken ytterligere her.

Vi vedgår at vi i 2007 har gitt råd om at en investering i Stadionparken Næringseiendom AS kunne gi en god avkastning. Dette skal være gjort samtidig som vi også har vært tydelige på at en investering i dette selskapet innebærer risiko, og da på nivå med den risiko det er å investere i enkeltaksjer.

Har vi opptrådt i strid med god forretningsskikk i forbindelse med salg av aksjer i Stadionparken Næringseiendom AS ?

– Først og fremst vil jeg understreke at vi synes det er beklagelig at investeringen i Stadionparken Næringseiendom AS ikke har utviklet seg som forventet. Vi har derfor forståelse for at flere aksjonærer er skuffet. Vi har brukt mye tid på å se oss selv i kortene, hva angår vår fremgangsmåte når det gjelder salgsprosessen. Vi kan ikke se at vi, på generelt grunnlag, har opptrådt hverken uetisk eller ikke i tråd med god forretningsskikk. Men, vi er tydelige på at vi ikke kan garantere for at det i enkelte tilfeller kan grunnlag for kunden å fremsette en klage.

Derfor anbefaler vi at eventuelle enkelt aksjonærer, som mener at vi har opptrådt feil, tar kontakt med oss slik at vi kan får vurdert disse hver for seg, sier Astrid Norheim.

Burde dere latt være å selge aksjer i dette selskapet?

– Nei. Slik som markedet var på det tidspunktet dette prosjektet ble solgt var det ingenting som tilsa at vi ikke burde tilbudt dette til våre kunder. I ettertid synes vi likevel det er leit at det vi antok ville være en god investering ikke har utviklet seg som forventet.

Den største årsaken til at denne investeringen har utviklet seg feil, er den betydelige overkapasiteten av næringsareal som har bygget seg opp i regionen. I perioden fra 2007 til 2012 ble hele 600 tusen nye kvadratmeter næringsareal tilbudt i Stavanger regionen. Dette har alene resultert i økende ledighet og fallende leiepriser. I inngangen til 2015 ble denne negative utviklingen ytterligere forsterket som følge av fallende oljepris, lavere aktivitet med påfølgende betydelig økning i ledig næringsareal.

Har banken vært for uklare i sin informasjon om den risiko som det innebar å invester i dette Stadionparken Næringseiendom AS ?

– Vi har og vi har alltid hatt høye krav til våre ansatte om å opptre både etisk riktig og i henhold til god forretningsskikk, i møte med våre kunder. Både i prospektet, i presentasjonen av prospektet og på tegningsblanketten fremheves det at det knyttes risiko til investeringen. Hver enkelt kunde har signert på at de er gjort oppmerksomme på dette.  Vi understreker igjen at det er viktig for oss å komme i dialog med eventuelle enkelt aksjonærer som mener at de er blitt forledet basert på feil i rådgivningen.

Eventuelle klager på mangelfull rådgivning kan meldes inn via følgende kobling;

https://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/privat/kundeservice/verktoy/klager.html