– Ta større ansvar for egen økonomi, kvinner!

Gjennom mange år i bank har jeg opplevd altfor mange triste skjebner der kvinner kommer spesielt dårlig ut av samlivsbrudd, uførhet og pensjon. Her er mine tips til hva du kan gjøre.

Ordene tilhører Brit Lise Steinkjellå, banksjef i Haugesund i SpareBank 1 SR-Bank.

Folk flest, du og jeg altså, har for lite kunnskap om rettighetene våre ved samlivsbrudd og pensjon. Vi kan gjerne skylde på noen: staten, banken eller «systemet», men det hjelper lite.

-Det aller viktigste vi kvinner kan gjøre er å selv ta ansvar for egen økonomi, sier Steinkjellå, som har følgende tips å komme med:

  • Still krav til arbeidsgiveren din; kvinner må rett og slett tørre å spørre etter mer lønn.
  • Ta utfordringer som kommer din vei i arbeidslivet, i stedet for å vente på den «riktige» anledningen.
  • Lag samboerkontrakt sammen med den du er glad i. Da vet både du og partneren din hva som skjer hvis noe skjer.
  • Sørg for at du har forsikringsordninger som dekker deg ved uforutsette hendelser, først og fremst ved uførhet.
  • Lag en spareplan som du og partneren er enige om. Sørg for at du har en ok buffer, som dekker dere begge.
  • Så er det dette med pensjon, da. Sjekk ut hva du får på norskpensjon.no eller ta kontakt med banken din for en gjennomgang.

Hva er så bakgrunnen for tipsene? Blant annet at kvinner fortsatt tjener betydelig mindre enn menn – og at gapet er størst i vår region. 

Den gjennomsnittlige månedslønnen for kvinner som andel av menns månedslønn, var 86,1 prosent i 2016 på landsbasis. Rogaland er fylket der forskjellen er størst. Her var månedslønna for kvinner 81,3 prosent av gjennomsnittet for menn. Valg av yrke kan være en årsak, men selv i samme yrke og bransje er det forskjeller.

Deltid og pensjon

En stor andel kvinner jobber frivillig eller ufrivillig deltid. Det er en annen viktig grunn til at kvinner ofte kommer økonomisk dårligere ut . Deltidsarbeid går ut over pensjon og utbetaling ved en eventuell uførhet.

-Når vi snakker om deltid, er det viktig å minne om at det finnes mange gode grunner til å jobbe mindre i perioder av livet. Oppfordringen blir da å tenke over konsekvensene dette har. Og å sikre deg økonomisk med egen sparing til pensjon og forsikringsordninger ved sykdom og død. Vanskelig, men ikke mindre viktig er å tenke på hva skjer med med familiens økonomi om en forsørgerne dør eller blir syke, sier Steinkjellå.

Mange stoler på at de blir tatt hånd om av det offentlige når pensjonsalder melder sin ankomst. En rask sjekk på norskpensjon.no viser deg hva du kan forvente deg å få i pensjon. De fleste blir overrasket. I negativ forstand.

Pssst: 35,6 prosent av alle norske kvinner og 28,7 prosent av alle norske menn, hadde høyere utdanning i 2015. I Haugesund var andelen 35,9 prosent for kvinner, 27,8 prosent for menn. På Karmøy er tilsvarende tall 25,9 % kvinner og 18,1 prosent menn.

Hva mener du om temaet kvinner og økonomi? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger, tips og råd i kommentarfeltet under! 

Kontaktperson

Brit Lise Steinkjellå
Banksjef i Haugesund
Telefon