Smart! Billigere bilforsikring hvis du kjører trygt

SpareBank 1 kommer nå med smart bilforsikring som skal motivere deg til å bli en tryggere sjåfør.

Smartforsikringer kommer nå til Norge. Dette er en ny type forsikringer som ved hjelp av teknologi og data belønner sjåfører som kjører sikkert og med flyt i trafikken. Det er igjen med på å reduserer risikoen for skader og ulykker.

Trygg kjøring skal lønne seg

Kjører du med flyt – mindre bråbrems, hard akselerasjon og bråsvinging – får du god kjørescore.  I en egen app kan sjåførene få direkte tilbakemelding om kjøreatferden sin underveis, eller senere i appens kjøredagbok. Høy kjørescore gir billigere bilforsikring over tid, du får en prisreduksjon på 5% og kan oppnå en prisreduksjon på rundt 15% gjennom året. Du får aldri høyere pris med smartforsikring enn med tradisjonell forsikring.

Les mer om smart bilforsikring

Trygg Trafikk, som jobber aktivt for å forebygge ulykker i trafikken, ønsker smart bilforsikring velkommen.

– Hvert år omkommer eller skades et betydelig antall nordmenn fordi de kjører hardt og ikke er oppmerksomme nok i trafikken. Vi i Trygg Trafikk ønsker færrest mulig ulykker på veien, og teknologiske løsninger som motiverer til bedre flyt i trafikken er et viktig steg i riktig retning, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk, til Ytra.

Personvernet blir ivaretatt

Undersøkelsen viser at vi er komfortable med å dele informasjon om hvor langt vi kjører, fart og akselerasjon, når på døgnet vi kjører og bilens helsetilstand – men skeptiske til å dele informasjon om hvor vi kjører. Undersøkelsen viser at 67 prosent er bekymret for å oppgi persondata til bedrifter og organisasjoner generelt. Graden av bekymring er mindre når personopplysningene skal deles med et forsikringsselskap. Bare 22 prosent sier de er bekymret for å gjøre dette.

– Våre kunder skal være trygge på at vi ikke samler mer data enn nødvendig. Kundene våre skal også vite at dataene blir behandlet trygt og ikke vil bli brukt mot dem. Vi vil for eksempel aldri bruke data om din kjøring i et eventuelt forsikringsoppgjør. Vi samler heller ikke inn data som viser hvor du eller bilen er, hvem som kjører eller sitter på i bilen, sier Turid Grotmoll administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring til Ytra.

Smart bilforsikring benytter seg av teknologi fra TomTom Telematics, som samler, analyserer og overfører data om hvordan bilen kjøres. Data samles inn via en smartplugg i bilens diagnoseport, og overføres via bluetooth til appen Spinn.

Nordmenn ønsker seg smartforsikringer

En fersk undersøkelse gjennomført av analysebyrået Respons Analyse for SpareBank 1* bekrefter at folk ønsker smartforsikringer. Nær halvparten av norske bileiere (47 prosent) sier at denne typen forsikring er aktuelt for dem.

Smart bilforsikring fra SpareBank 1 vil være tilgjengelig for kundene rett over påske.

Tips til tryggere kjøring:

  • Følg flyten i trafikken
  • Ha blikket på veien
  • Ikke stress
  • Konsentrer deg om kjøringen
  • Tenk over at det uforutsatte kan skje

Slik vet du om du har god flyt i kjøringen

  • God plan for kjøringen gir god flyt
  • Hold jevn fart, unngå gassing
  • Brems ned tidlig, unngå bråbremsing
  • Er det behagelig å sitte på, er det ofte god flyt
  • God oppmerksomhet gir god flyt

(Kilde: Trygg Trafikk)