Satser stort på småfisk på land

Høye laksepriser gjør tidene i oppdrettsnæringen gode, men for Fister Smolt, som leverer lakseyngel, er forutsigbarhet og ny teknologi det viktigste. (Illustrasjon: Tytlandsvik Aqua) 

Langsiktige kontrakter og avtaler gjør at selskapet ikke tar like stor del som andre i den betydelige oppturen næringen nå er inne i. Fordelen er at nedturene heller ikke har preget Fister Smolt i stor grad, og at selskapet har kunnet planlegge langt frem i tid.

– Hverken opp- eller nedturene påvirker oss i stor grad. Vi som driver på land kan tenke langsiktig og ha kontrakter med faste priser, forklarer styreleder i Fister Smolt, Nils Viga.

Konjunkturbarometeret: Optimismen får feste på Sørvestlandet (pdf)

Bygger anlegg til 750 millioner

Denne forutsigbarheten gjør at satsingen Tytlandsvik Aqua på Hjelmeland, til 750 millioner kroner, er i ferd med å bli en realitet. Viga er daglig leder i selskapet, som skal holde lakseyngel, eller smolt om du vil, på land i stedet for å sette dem i sjøen.

Les også: Et liv med olje og gass

Først når fisken er opp mot ett kilo, skal den ut i havet. Faren for at fisken får lakselus, som påfører oppdrettsnæringen betydelige tap hvert år, blir dermed redusert.

– Markedet for norsk laks er fantastisk og oppdrettsnæringen går veldig bra, men en av utfordringene er lakselusen. Den gjør at produksjonen holdes nede. Utgangspunktet med Tytlandsvik Aqua er at vi skal redusere tapet i sjøen betydelig. Vi halverer fiskens tid i sjøen og begrenser problemene med lakselus og parasitter, sier Viga.

Revolusjonerende teknologi

Ny teknologi gjør at landanleggene for smolt trenger mindre vann enn før. Samtidig gjør teknologien det mulig å beregne med stor sikkerhet når fisken er klar for levering.

– Det er en stor fordel for kundene våre. Vi bruker både ferskvann og sjøvann i våre anlegg, men trenger langt mindre enn før fordi resirkuleringsteknologien er blitt så god. Vi gjenbruker nesten alt og har stabile temperaturer som gjør det enklere å forutsi hvordan fisken vokser, sier Viga.

Vil du lese mer? Hva med å lese om såkornfondet SR-Bank vil ha til Stavanger?