SR-Bank lanserer oppstartsfabrikk for nye ideer

SR-Bank setter av 300 millioner kroner og etablerer FinStart Nordic. Satsingen skal utfordre bankens egne forretningsmodeller.

Selskapet, som har oppstart den 1. januar 2018, er konsernets nye innovasjonssatsing.

– Bransjen blir utfordret av nye aktører, derfor må vi gjøre tiltak for å skape nye vekstmuligheter og bli bedre ut mot kunden. Vi må utvikle nye tjenester i et raskere tempo og jobbe mer systematisk med innovasjon, for å følge kundenes forventninger til banktjenester og hevde oss i konkurransen med andre finansaktører, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Les også omtale av FinStart Nordic i Stavanger Aftenblad og DN

Skal starte egne selskaper

FinStart Nordic etableres som et heleid datterselskap av SR-Bank og skal drives som en kombinasjon av venture- og oppstartsselskap. Den siste tiden har SR-Bank gått inn på eiersiden i teknologiselskaper som Boost AI og Monner, tidligere Vester. Nå skal SR-Bank gjennom FinStart Nordic starte egne selskaper. Målsettingen vil i første omgang være å skape ti suksessfulle selskaper i løpet av de neste syv årene.

– Det er behov for å øke innovasjonskraften for å sikre og styrke konsernets fremtidige posisjon. SR-Bank trenger en selvstendig innovasjonsenhet. Å legge innovasjon utenfor morselskapet, vil gi de kreative og kloke hodene vi skal ansette, mulighet for å drive friere og raskere innovasjonsarbeid. Dette blir et særdeles spennende miljø å jobbe i, fortsetter Austreid.

Skal SR-Bank lykkes med satsingen er det nødvendig å få på plass et høykompetent og sammensatt team, med relevante nettverk.

– Teamet skal finne gode ideer, utvikle disse, rekruttere, støtte utvikling og kommersialisere. I tillegg skal teamet bidra til eventuell kapitalinnhenting der det er formålstjenlig.

 

Hvorfor kalles selskapet FinStart Nordic?
– Vi mener potensiale for å finne de gode ideene er mye større i et nordisk perspektiv. FinStart Nordic skal ha åpne dører for samarbeid med internasjonale miljøer for kontinuerlig å ha tilgang til de beste ideene, kompetansen, relevante nettverk og få et godt overblikk over potensielle muligheter.

Stort satsingsområde

Innovasjon blir et stort satsingsområde for konsernet framover. De neste tre årene er det satt av inntil 300 millioner kroner til etablering og drift av FinStart Nordic.

– FinStart vil gi vil gi et bedre kundetilbud gjennom utvikling av finansielle tjenester, kombinert med en finansiell oppside. Vi skal bidra med kapital i nye selskaper som har en verdi for kjernevirksomheten, eget resultat og kontantstrøm. Målsetningen vil i første omgang være å skape ti suksessfulle selskaper i løpet av de neste syv årene.

Kontaktperson

Thor-Christian Haugland
Konserndirektør Kommunikasjon
Telefon