Rekordhøy kontorledighet i Stavanger-området

Over 300.000 kontorkvadratmeter er ledige i Stavanger og områdene rundt. Aldri tidligere har så mange kontorer stått tomme. (Foto: Forus.no)

Det kommer frem i EiendomsMegler 1s markedsundersøkelse for høsten 2017. Tallet tilsvarer 13,5 prosent av kontorene i Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg.

– Det er mye. Vi har aldri vært i nærheten av disse ledighetstallene. For å finne tall som er i nærheten må vi tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, sier Jan Inge Røyland, leder for næringseiendom i EiendomsMegler 1.

– Tenk kreativt på Forus

Det er næringsområdet på Forus som er største bidragsyter til økningen i kontorledigheten i Stavanger-området. Det er nå drøyt 200.000 kvadratmeter ledig kontorarealer på Forus. Det kommer i all hovedsak av at Statoil ikke forlenger to eksisterende kontorkontrakter i området.

Arbeidsledighet: Laveste på over fire år

Artikkelen fortsetter under bildet

Leder for næringseiendom i EiendomsMegler 1, Jan Inge Røyland.

Torsdag legger Jan Inge Røyland frem tallene på Citykonferansen i Stavanger. Der ber han næringslivet og eierne av kontorlokaler på Forus om å tenke nytt.

– Eierne av tomme eller halvfulle lokaler har nå ingen eller redusert inntekt. De må gjøre en jobb for å få inn ny aktivitet, sier Røyland, og fortsetter:

– For å redusere ledighetsgraden tror vi det er nødvendig at det skjer omfattende transformasjon av næringseiendommer på Forus. I tillegg vil det være behov for kreativ nytenking omkring fremtidig bruk av ledige kontorarealer i området. Det blir spennende å se hvilken politisk vilje det er til å se på om plasskrevende handel skal være en del av fremtiden på Forus.

Boligmarkedet: – Mer usikkert enn på lenge

Konjunkturregionen

SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer for september viste at optimismen på Sør- og Vestlandet har fått feste. Det går bedre i regionen.

Likevel blir det altså flere ledige kontorer.

– Hva betyr det?

– Det betyr at regionen vi lever i er en konjunkturregion. Det går opp og ned. Vi hadde mange år med vekst, der det ble bygget enormt med kontorareal. Så kom fallet i oljeprisen, mindre aktivitet og en hel bransje som jaktet effektivisering og kostnadsreduksjon. Det er hovedårsaken til at bildet er som det er i dag, forklarer Røyland.

Fakta Markedsundersøkelsen:

Vår 2017 i parentes.

  • Den totale ledigheten i regionen er 6,9 prosent (6,0 prosent)
  • Ledigheten på kontorareal i regionen er 13,5 prosent (10,9 prosent)
  • Ledigheten på kombinasjonsareal i regionen er 4,4 prosent (4,1 prosent)
  • Forus har en total ledighet på 12,7 prosent (9,6 prosent) og en kontorledighet på 21,8 prosent (14,8 prosent)
  • Leiepriser i områder med høy ledighet opplever betydelig prispress