Optimismen stiger hos bedriftene i Europa

KOMMENTAR: Tyskerne er rekordpositive og optimismen blant bedrifter i Europa er på sitt høyeste på mange år. Det er godt nytt for oss. (Foto: Colourbox)

Sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, vurderer uken som har gått.

Optimismen blant tyske bedrifter, målt ved den viktige Ifo-indeksen, økte til ny rekord i november. Indeksen går tilbake til 1991. I lang tid har forventningene vært dempet, mens nåsituasjonen har trukket opp. Det er interessant at forventningene nå øker, tross usikkerhet om sammensetning av ny regjering. Dette indikerer at optimismen begynner å få feste.

Høyt nivå i Tyskland og i mange andre land bidrar til optimismen blant bedrifter i Europa samlet er det høyeste på mange år. Det er veldig gledelig at etterspørselen etter arbeidskraft øker, noe som vil bidra til å få flere i jobb og at det blir lavere arbeidsledighet fremover.

Bedre i Norge

Bedring i Europa er godt nytt for Norge. Europa er vår viktigste handelspartner og viktig på mange andre måter.

I tillegg viser oljeinvesteringstellingen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at vi trolig har nådd bunnen i aktivitet på norsk sokkel – og at neste år blir høyere enn i år.

Konjunkturbarometeret: Optimismen har fått feste

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen

Nødvendig nedkjøling av boligmarkedet

Boligmarkedet i Oslo har gått fra å være overopphetet ved inngangen av 2017 til kjølig nå som vi nærmer oss utgangen av året. Prisveksten har falt fra over 20 prosent til nær 0, og i kjølvannet av dette har boligprisveksten i Norge falt fra over 10 prosent til nær 0.

Etter en periode med til dels usunn markedsbalanse og tilhørende kraftig prisøkning, særlig i Oslo og på Østlandet, er dette å betrakte som en nødvendig korreksjon. Nedkjølingen skyldes både økt tilbud, det bygges vesentlig mer, og lavere tilbud som følge av strammere myndighetskrav og økt usikkerhet.

Tilbudssiden, målt som boliger under arbeid pr. innbygger, har økt til nær rekordnivå i Oslo. Det vil dempe prisene fremover – og gi noe ringvirkninger for andre fylker. Samtidig er norsk økonomi i bedring, med flere i jobb og fortsatt lav rente. Det reduserer risikoen for kollaps i boligmarkedet.

Neste uke publiserer SSB oppdaterte anslag for norsk økonomi. Anslagene blir trolig omtrent som sist – oljebunnen er nådd og ting går noe bedre. NAVs arbeidsledighet vil trolig vise litt bedring særlig i oljefylkene.

Vil du vite mer? Les hele ukerapporten til Kyrre M. Knudsen!