Stabil prisutvikling i boligmarkedet i Stavanger

I Stavanger hadde boligprisen en nedgang på 1,0 prosent i desember, som er lavere enn i andre storbyer.

Stavanger har hatt en stabil boligprisutvikling i 2017 med en 12 måneders vekst på 0 prosent. Regionsjef i EiendomsMegler 1 Rune Bertelsen er positiv til 2018, og forteller de har mange spennende boligprosjekter på vei ut i markedet.

– Det positive er at det er ikke de store svingningene i regionen. Stavanger klarer seg best, men resten av kommunene i Nord-Jæren kommer etter. Det er kanskje for Nord-Jæren vi vil se mest endring fra 2017 til 2018, sier Bertelsen.

Ser positivt på 2018

– Vi ser ofte at prisutviklingen har vært best i første kvartal og vi tror på en forsiktig oppgang inn i 2018. Dette på grunn av at det er en lav rente og arbeidsledigheten er på vei ned. SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer viste at bedriftene på Sør- og Vestlandet er positive til 2018. Dette tror vi vil smitte over på boligmarkedet, sier Bertelsen.

– Vi har mange spennende boligprosjekter på vei ut i markedet. Dette vil kunne bidra til at antall solgte boliger kommer til å øke i år. Vi har budsjettert med at antall solgte boliger i 2018 vil være 5-10 prosent høyere enn i fjor, avslutter Bertelsen.

Les også: 2017 endte bra. Kan 2018 bli enda bedre?

På landsbasis

Boligprisene på landsbasis var 1,1 prosent lavere i desember enn november, og 2,1 prosent lavere enn for et år siden. Grunnen til at prisfallet ikke ble større er at boligprisene steg kraftig på starten av året før korreksjonen begynte i mai.

– Prisnedgang i desember ikke uvanlig. Grunnen er at meglere selger på eksisterende porteføljer, og få hus legges ut for salg i markedet. Det er derfor lettere å få kjøpt en bolig under prisantydning. Av samme grunn steg omsetningstiden i Stavanger fra 57 dager i november til 72 dager i desember. Dette er noe som er helt vanlig i månedene juli og desember hvert år, forklarer Bertelsen.

 

Vil du vite mer? Få innsikt i boligprisfallet i Oslo, renten og oljejobbene som kommer tilbake i podcasten under.