Mer oljeoptimisme: – Veldig gledelig for vår region

2017 ble et rekordår for salg av norsk gass. De neste årene skal produksjonen øke (Foto: Statoil).

– Jeg har veldig mange gode nyheter, som lover bra for fremtidig utvikling av sokkelen. Det er større optimisme, det snakkes ikke lenger om nedbemanning og rekruttering er blitt et tema.

Slik åpnet direktør Bente Nyland i Oljedirektoratets oppsummering av 2017 for norsk olje og gass. Prognosene til direktoratet viser en høyere aktivitet på sokkelen frem mot 2023, som kan bli et nytt toppår for olje- og gassnæringen. Det vil slå positivt ut for Sør- og Vestlandet.

– Totalproduksjonen av olje og gass i 2023 vil være i nærheten av toppåret vi hadde i 2004. Det er godt nytt for alle som er opptatt av verdiskaping i Norge, sier Nyland.

OLJEDIREKTØR: Bente Nyland. Foto: Oljedirektoratet

Les også: Oljeserviceselskapet dro utenlands – unngikk oppsigelser

– Lønnsomme på lave oljepriser

I fjor ble det levert ti planer for utbygging og drift av felt, såkalte PUD-er, med investeringer på om lag 125 milliarder kroner de neste årene.

– Dette bidrar til høyt aktivitetsnivå. Det har vært og vil fortsatt være et stort fokus i oljeselskapene på å holde kostnadene nede, så dette er prosjekter som er lønnsomme på lave oljepriser, sier Eva Aalvik, bedriftsrådgiver for energi- og maritimkunder i SR-Bank.

Prognosene til Oljedirektoratet er i tråd med forventningene til 600 bedrifter på Sør- og Vestlandet. I SR-Banks konjunkturbarometer for januar kommer det frem at bedriftene forventer økt aktivitet og flere arbeidsplasser det kommende året.

Les også: 2017 endte bra. Kan 2018 bli enda bedre?

Sverdrup gir boost

Spesielt olje- og gassnæringen ser positivt på fremtiden.

– Det betyr at bedriftene har tilpasset seg nye markeder og at de tar større markedsandel i Norge og i utlandet. Dette omslaget er veldig gledelig for vår region og gjør at industrien som helhet blir mer positiv, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank.

Det er utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet som bidrar til produksjonsøkning fra 2020. Feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, rundt 140 kilometer vest for Stavanger, og er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel.

– Mange prosjekter kommer i produksjon om to-tre år, inkludert Johan Sverdrup. For å opprettholde aktiviteten på lang sikt, må leteaktiviteten opp. Men samlet sett er det grunn til optimisme, sier Aalvik.

Det til tross for at det finnes et skår i gleden. For riggeierne tyder alt på at den nærmeste tiden vil bli tøff. Stig Horsberg Eriksen, regiondirektør i energi og maritim i SR-Bank, minner om det.

– Vi ser økende aktivitet. Det er bra. Samtidig er det fortsatt et stort antall rigger i opplag, slik at en viss økning i etterspørsel trolig ikke vil hjelpe mye på ratenivået der, sier han.