Ny gjeldsportal for bedre oversikt over kunders usikrede gjeld

Gjeldsportal med oversikt over folks gjeld fra kredittkort og forbrukslån vil bli bra for både folk og banker. (Foto: Colourbox)

– For folk blir denne nyheten hjelp til å unngå luksusfellen, mens det for bankene betyr oversikt over hvilken gjeld kundene faktisk har, sier Dag Tjernsmo, styreleder i det nye selskapet Norsk Gjeldsinformasjon AS.

Norsk Gjeldsinformasjon AS, som eies av Finans Norge, ønsker å tilby en gjeldsportal hvor banker og utlånere kan få oversikt over kunders usikrede gjeld, det vil si gjeld fra blant annet forbrukslån og kredittkort.

Dag Tjernsmo, styreleder i Norsk Gjeldsinformasjon AS og adm.dir. i Handelsbanken.

Full artikkel Finans Norge: Gjeldsportal kan bety slutten for lukusfellen

– Banker og andre utlånere har god kontroll på boliggjeld hvor folk stiller med pant i boligen, men det har så langt ikke vært noen oversikt over hvor mye gjeld hver enkelt har totalt når vi tar med gjeld fra kredittkort og forbrukslån. Bankene har vært avhengige av at kundene har oversikt og at de opplyser om gjelden sin, sier Dag Tjernsmo, styreleder i Norsk Gjeldsinformasjon AS og adm.dir. i Handelsbanken.kredittkort

Når det nå skal lanseres en eller flere gjeldsportaler i det norske markedet, blir situasjonen en annen. Denne vil gi oversikt over usikret gjeld, det vil si gjeld som ikke er sikret med pant. Typisk usikret gjeld er forbrukslån og kredittkortgjeld. Om folk har flere forbrukslån eller gjeld på flere kredittkort, kan det fort dreie seg om mange hundre tusen kroner.

– Vi ønsker at gjeldsportalene etter hvert skal inneholde all gjeld kundene har, både sikret og usikret, men dette er det ikke åpnet for fra myndighetene nå, sier Tjernsmo.

Ambisiøs plan

– Nå skal Barne- og likestillingsdepartementet behandle konsesjonssøknader fra aktører som ønsker å tilby de tekniske løsningene for innsamling av denne gjeldsinformasjonen, forteller Svein Ove Karstensen som er daglig leder i det nye selskapet Norsk Gjeldsinformasjon AS.

Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon AS (Begge foto: finansnorge.no)

Selskapet er finansnæringens egen portalløsning, etablert av og for næringen og det er bankene som selv betaler for løsningen. Konsesjon forventes behandlet av departementet i løpet av 2. kvartal 2018. Alle finansforetak som tilbyr usikret gjeld i Norge er lovpålagt å tilgjengeliggjøre informasjon om usikret gjeld for gjeldsportalen. Norsk Gjeldsinformasjon AS vil være underlagt streng personvernlovgivning og IKT-forskriften.

Banken vil kun få innsyn i gjeldsinformasjon for å vurdere gjeldssituasjonen til en kunde som søker om lån eller utvidelse av lån. Søket må altså være basert på et behov knyttet til en konkret situasjon. Som kredittkunde vil du kunne logge inn på samme måte som du gjør i nettbanken din for å få oversikten over dine forbrukslån, med BankID.

Svein Ove Karstensen forteller at de har en ambisiøs plan: – Vi starter utviklingsjobben i 2. kvartal i år dersom vi får konsesjon fra departementet før sommeren. Det etableres nå en felles teknisk standard, slik departementet har bedt om. I og med at det kan gis flere konsesjoner er det viktig at finansforetakene kan benytte en felles standard for rapportering og tilgjengeliggjøring av gjeldsinformasjon.