Flere får jobb. Bedriftene går godt. Færre blir permittert.

Arbeidsledigheten faller videre og forventningene i SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer blir innfridd. (Foto: Henning Flusund, Norsk olje og gass)

Det er fasit når Nav nå legger frem sine april-tall for arbeidsledighet. Ved utgangen av april var 7.370 personer helt uten arbeid i Rogaland. Sammenlignet med samme tid i 2017 er det en nedgang på 32 prosent. Tallene er oppsiktsvekkende.

– Nok en gang er det hyggelige nyheter. Det er kjekt å se at optimismen vi så i begynnelsen av 2018 har materialisert seg. Dessuten er det verdt å merke seg at grunnen til at arbeidsledigheten fortsatt faller er ikke at folk flytter bort, men at det skapes flere jobber i regionen.

Les også: Høyere aktivitet og flere ansatte

Slik forklarer sjeføkonom Kyrre M. Knudsen utviklingen overfor Ytra. Hordaland, Agder-fylkene og Oslo følger samme trend som Rogaland. Det blir færre ledige.

– Den positive utviklingen i arbeidsmarkedet i Rogaland, med stadig færre arbeidsledige og mange utlyste stillinger, kommer alle til gode, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland.

POSITIV: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Foto: SR-Bank

Kan bli mangel på arbeidskraft

Innenfor ingeniør-, IKT- og industrifagene er antall arbeidsledige i regionen halvert fra i fjor.

Næringseiendom: Færre ledige kontorlokaler i Stavanger

Et annet klart tegn på at det blir flere jobber og at bedriftene ansetter, er at antall permitteringer går dramatisk ned. I april 2018 er det 62 prosent færre permitteringer enn på samme tid i 2017.

– Vi ser helt klart at oljeindustrien igjen ansetter folk. For alle som er i arbeidsmarkedet og alle jobbsøkere, er dette naturligvis svært gode nyheter, men for bedriftene er ledigheten faktisk såpass lav at det kan gi problemer med å få tak i arbeidskraft, sier Knudsen.

Bedrift? Sjekk hva vi kan gjøre for deg

Sentralbanksjefen tror på omstilling

Artikkelen fortsetter under bildet.

I STAVANGER: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: SRtv

Tidligere i april var sentralbanksjef Øystein Olsen på besøk hos SpareBank 1 SR-Bank. Der fikk han førstehåndsinformasjon om den positive utviklingen. Olsen er tydelig på at det går bedre i norsk økonomi om dagen.

– Norsk økonomi er ganske avhengige av oljepris og olje. Det er grunn til å håper og tro at prisen vil holde seg rundt dagens nivå fremover. Da vil olje- og gassaktiviteten være en viktig motor for norsk økonomi fremover. Så er det også viktig at vi får en gradvis omstilling i næringen. Den prosessen må fortsette, sier Norges Bank-sjefen til Ytra, og legger til:

– Det som har vist seg etter 2014 er at det er en betydelig omstillingsevne i næringslivet og norsk økonomi. På tross av at vi er oljeavhengige, har vi flere bein å stå på. Og vi kan klare å utvikle flere fremover.