Nå blir det færre ledige lokaler i Stavanger

Regionen har hatt en reduksjon i kontorledigheten fra forrige måling. Det viser den siste markedsundersøkelsen fra EiendomsMegler 1 Næringseiendom (Foto: Forus.no).

– Det som er mest gledelig nå er at vi stadig opplever at bedrifter melder om økt behov for kontorareal som følge av oppbemanning. Den totale ledigheten i regionen har falt fra 6,9 prosent til 6,4 prosent. Mest har ledighet på kontoreiendommer falt med en nedgang fra 13,5 prosent til 11,9 prosent. Dette er en reduksjon på 12 prosent fra forrige måling i fjor høst. Forus og Hinna Park utmerker seg, hvor det har vært betydelig aktivitet og reduksjon i ledigheten på kontor. Det er også disse områdene som har hatt høyest arealledighet de siste årene, sier Jan Inge Røyland, leder for EiendomsMegler 1 Næringseiendom til Ytra.

Denne uken har vårens markedsundersøkelse fra SpareBank 1 Næringseiendom blitt presentert på Eiendomsseminar i Stavanger, Haugesund og på Stord.

Det er særlig to forhold som påvirker at vi nå ser en reduksjon i ledigheten på kontoreiendommer. Røyland forklarer:

– Først og fremst er det økende aktivitet i næringslivet med økt behov for kontorareal. Vi merker at pågangen og etterspørsel etter kontorareal er betydelig større nå enn tidligere. Videre er vi nå inne i en periode hvor det er lite nytt kontorareal som kommer på markedet. Frem mot medio 2019 vil det være lite nytt kontorareal som blir ferdigstilt.

Situasjonen i sentrum er litt annerledes

– I sentrum så har ledigheten på kontorareal økt noe. Men det som er kjennetegnet der er at det er små areal, avslutter Røyland.

Eiendomsutvikler Camar satser på to unike eiendommer i sentrum – Norges Bank-bygget og Løkkeveien 97 – 99.

 

Hovedpunkter i markedsundersøkelsen:

  • Den totale ledigheten i regionen er 6,4 prosent (6,9 prosent)
  • Ledigheten på kontorareal i regionen er 11,9 prosent (13,5 prosent)
  • Ledigheten på kombinasjonsareal i regionen er 4,4 prosent (4,4 prosent)
  • Forus har en total ledighet på 11,8 prosent (12,7 prosent) og en kontorledighet på 20,1 prosent (21,8 prosent)
  • Leiepriser i områder med høy ledighet opplever betydelig prispress

*Høst 2017 i parentes