Nye regler kan gjøre boliglån vanskelig for unge

Finanstilsynet foreslår å stramme inn fleksibiliteten til bankene. Det kan gjøre det vanskeligere for unge å få boliglån.

Finanstilsynet har lagt frem forslag til ny boliglånsforskrift. Der blir det foreslått å stramme inn bankenes mulighet til å gi boliglån.

Bankene har i dag mulighet til å overskride reglene for inntil 10 prosent av boliglånene som innvilges i hvert kvartal. Fra 1. juli 2018 skal en ny forskrift vedtas av Finansdepartementet, og det er her Finanstilsynet har foreslått å stramme inn fra 10 prosent til 8 prosent.

– Allerede har boliglånsforskriften den konsekvens at vi gir avslag til en del kunder vi isolert sett mener det hadde vært forsvarlig å gi lån til. En innstramming av avvikskvoten vil føre til at færre kunder får lån, sier Jan Friestad, konserndirektør i personmarked i SpareBank 1 SR-Bank, til Ytra.

Les også: Hvor mye kan jeg få i boliglån?

Rammer noen få grupper

– Vi oppfatter at dette særlig vil ramme unge kunder, også de kundene som har startlån fra Husbanken. Videre vil det ramme kunder med større verdier, men som har lavere fast inntekt enn det som kreves for at boliglånet ikke skal være større enn fem ganger inntekten, fortsetter Friestad.

I boliglånsforskriften er det fastsatt krav som må være oppfylt for at bankene kan innvilge et boliglån. Mest kjent er 85 prosent-regelen som innebærer at man maksimalt kan belåne 85 prosent av boligens verdi. En annen av reglene går på at det ikke kan gis boliglån hvis kundens samlede lån er mer enn fem ganger inntekten.

Viktig om din økonomi: Dette må du vite

Den foreslåtte innstrammingen kan få konsekvenser for mange.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Konserndirektør Jan Friestad. Foto: SpareBank 1 SR-Bank

– 560 millioner kroner mindre på fleksibilitetskvoten innebærer at vi må si nei til mer enn 300 flere søkere, sier Jan Friestad til Stavanger Aftenblad.

– Da boliglånsforskriften ble innført fikk vi en vridning, der det for noen grupper, som førstegangskjøperne, ble vanskeligere å få lån. Dersom vi går fra 10 til 8 prosent vil det bli enda litt vanskeligere for disse, sier Frode Bø, konserndirektør for risikostyring i SpareBank 1 SR-Bank.

Vil unngå detaljstyring

Finanstilsynet begrunner ønsket om innstramming med den høye gjelden hos norske husholdninger. Tilsynet er bekymret for at gjelden skal vokse videre og øke sårbarheten i samfunnet.

«Høy husholdningsgjeld og høye boligpriser utgjør en vesentlig risiko for finansiell stabilitet», skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

– Vi mener bankene som driver med boliglån generelt er gode på å vurdere den enkelte kunde. Vi mener myndighetene burde brukt andre virkemidler enn detaljstyring av bankenes kredittvurdering for å begrense gjeldsveksten i samfunnet. Det er for eksempel pussig at man oppfordrer folk til å ta god utdanning, for i neste omgang å se bort fra at disse har investert i fremtidig inntektsvekst, svarer Friestad i SpareBank 1 SR-Bank.