SpareBank 1 SR-Bank tar nye grep for å styrke innovasjon og utvikling

SpareBank 1 SR-Bank justerer organisasjonen for å bli blant de beste på utvikling av nye produkter og tjenester, til det beste for kunden.

Konsernet har gjennomført organisasjonsendringer for å møte de forventninger våre kunder har til oss, kombinert med nye offensive satsinger i nye markeder som i Oslo-regionen. Disse endringene omfatter opprettelse av et eget forretningsområde for strategi, innovasjon og utvikling samt et område med ansvar for kundetilbud og markedsføring. I tillegg er grunnlaget lagt for fortsatt å kunne fremstå som et av Nordens mest effektive finanskonsern gjennom felles ledelse av HR og forretningsstøtte.

Les om Gründerhub: Skal få 700.000 kroner i året

Strategi, innovasjon og utvikling

Området skal bidra til å gi større kraft og økt oppmerksomhet til alt innovasjons- og utviklingsarbeid i konsernet fremover. I tillegg har enheten, som ledes av konserndirektør Glenn Sæther, blant annet ansvar for å følge opp oppstartsfabrikken FinStart Nordic. Dette selskapet er allerede i gang med spennende nye investeringer i tillegg til eierskap i selskapene Monner og BOOST AI. Virksomheten er etablert i Oslo.

– Vi skal bli blant de beste virksomheter i landet på innovasjon og utvikling. Derfor skal vi rendyrke innsatsen og spisse arbeidet vårt inn mot dette strategisk viktige arbeidet. Samlet sett er det vår ambisjon at endringene vi nå gjør, skal føre til et enda sterkere og mer relevant tilbud til alle våre kunder. Dermed vil våre mange gode og eksisterende kunderelasjoner ytterligere forsterkes, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Arne Austreid.

Les også: Godt resultat preget av god drift og lavere tap

Kundetilbud og markedsføring

Enheten skal bidra til å utvikle alle konsernets kundetilbud. Det inkluderer samtlige produkter og tjenester samt de mange økosystemene rundt kundens og konsernets verdikjede. I tillegg vil merkevarebygging og markedsføring, i både tradisjonelle og digitale medier, fornyes og forsterkes. Konserndirektør Ella Skjørestad vil lede dette området.

Samtidig har vi slått sammen avdelingene for våre menneskelige ressurser (HR) og forretningsstøtte. Sammenslåingen gjøres for ytterligere å øke effektiviteten i våre interne prosesser. Området ledes av konserndirektør Gro Tveit.

Les også: Nye regler kan gjøre boliglån vanskelig for unge

Endringene i konsernet gjør at konsernledelsen i SpareBank 1 SR-Bank har fått to nye medlemmer, Ella Skjørestad og Gro Tveit. Begge er rekruttert fra stillinger internt i konsernet.

– Gjennom grundige prosesser, der flere kompetente interne og eksterne kandidater ble vurdert, er jeg glad for å ha fått på plass Ella Skjørestad og Gro Tveit i konsernledelsen. Dette viser at SpareBank 1 SR-Bank har mange flinke folk som kan fylle mange nye viktige roller både på kort og lang sikt, sier Austreid.

SpareBank 1 SR-Bank etablerte et kontor i Oslo i mars i år. I løpet av få måneder har et godt team jobbet målrettet og fått inn nye og lønnsomme bedriftskunder. Fra og med august av vil vi også ha en organisasjon i Oslo som skal jobbe ut mot personkundemarkedet i og rundt hovedstaden.

Konsernledelsen i SpareBank 1 SR-Bank består nå av:

  • Arne Austreid, administrerende direktør
  • Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi og finans
  • Frode Bø,  konserndirektør risikostyring
  • Tore Medhus, konserndirektør bedriftsmarkedet
  • Jan Friestad, konserndirektør personmarkedet
  • Ella Skjørestad, konserndirektør kundetilbud og markedsføring
  • Glenn Sæther, konserndirektør strategi, innovasjon og utvikling
  • Gro Tveit, konserndirektør HR og forretningsstøtte
  • Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft

Her finner du mer informasjon om SpareBank 1 SR-Banks konsernledelse.

Kontaktperson

Arne Austreid
Adm. dir. SpareBank 1 SR-Bank
Telefon