Kraftig fall i ledigheten vil øke arbeidsinnvandringen

Du må nesten ti år tilbake i tid for å finne lavere arbeidsledighet i Norge. Det gjør det attraktivt å søke jobb her til lands. (Foto: NTB Visuelle Oppdrag)

Det mener sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.

– Det er ikke mange ledige hender i norsk økonomi for øyeblikket. Vårt konjunkturbarometer viser at det er god etterspørsel etter arbeidskraft og at flertallet av bedriftene planlegger ansettelser. Norges Bank forventer også betydelig vekst i sysselsettingen. Derfor tror vi at arbeidsledigheten skal bli enda lavere, sier Knudsen.

Les også: Rekordhøye forventninger hos oljebedriftene

Som et resultat av dette tror han at flere vil flytte til Norge fra utlandet for å finne jobb. I perioden 2007-2017 falt arbeidsinnvandringen til Norge med over 35 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå, men trenden kan være i ferd med å snu. For flere bedrifter bekrefter at de nå må lete utenfor landets grenser for å finne riktig og ledig kompetanse.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Foto: SpareBank 1 SR-Bank

– Flere vil flytte til Sør- og Vestlandet

Fredag kommer ferske arbeidsledighetstall fra Nav. Disse vil vise, tror Knudsen, at flere kommer i arbeid. Det gjør Norge til et stadig mer attraktivt sted å jobbe. Omveltninger i andre land i Europa, kan også bidra til at arbeidsmarkedet i Norge fremstår som mer stabilt.

– Et bedre arbeidsmarked gjør at du mobiliserer innenlands og flere kommer i arbeid. Men det gjør også at du tiltrekker deg flere arbeidsinnvandrere fra utlandet. Dette er X-faktoren fremover. Vi har hatt noen år med lav befolkningsvekst, særlig på Sør- og Vestlandet. Nå forventer vi at flere flytter til regionen og at arbeidsstyrken tar seg opp, sier sjeføkonomen.

Men svak kronekurs og god utvikling i mange land rundt oss gjør også at konkurransen om arbeidskraften er høy.

– Derfor må vi jobbe for å gjøre oss mest mulig attraktive, og vi må muligens kikke til andre land enn tidligere for å finne den kompetansen vi er på jakt etter. Typisk vil dette være andre land i Øst-Europa, sier Knudsen.

En større arbeidsstyrke, med flere tilflyttere, kan gi økt aktivitet i boligmarkedet. På Sør- og Vestlandet og særlig Rogaland, hvor arbeidsledigheten er gått fra 5 prosent til 2,8 prosent på drøyt halvannet år, er det godt nytt for dem som skal selge boligen sin.

Les også: Det blir kamp om arbeidskraften

Artikkelen fortsetter under siste nytt fra næringslivet.

Venter høyere rente

Samtidig gjør den gode trenden i norsk økonomi, med fallende arbeidsledighet og vekst i bedriftene, at Norges Bank må følge nøye med. Det er bare en uke siden sentralbanksjef Øystein Olsen hevet styringsrenten fra 0,50 prosent til 0,75.

– At styringsrenten akkurat er satt opp viser at Norges Bank tror på bedring i økonomien. Om ledigheten går ned raskere enn antatt, og at arbeidsmarkedet strammer seg ytterligere til, vil det bli økt press. Det kan få konsekvenser for rentebanen til Norges Bank – som innebærer at de må vurdere å sette opp styringsrenten raskere enn planlagt, mener Knudsen.

I dag planlegger Norges Bank med en gradvis økning av styringsrenten frem mot 2021. Ved årsskiftet 2021-2022 skal den ifølge prognosen ligge på om lag to prosent.