Sjeføkonom om oljeskatten: – Må være varsom med forskjellsbehandling

I statsbudsjettet for 2019 letter regjeringen skattetrykket for bedriftene, men gir ingen ekstra hjelp til olje- og gassnæringen. (Illustrasjon: Try/Equinor)

For mens selskaps- og personskatten reduseres fra 23 til 22 prosent, øker både særskatten for petroleum og grunnrenteskatten for vannkraftproduksjon. Kort fortalt innebærer det at når alle andre bedrifter i Norge får lavere skatt, holdes skattetrykket oppe for olje- og gassbedriftene, finansnæringen og vannkraftbedriftene. For sistnevnte settes grunnrenteskatten opp mer enn det selskapsskatten senkes.

– Jeg mener man må være varsom med forskjellsbehandling av bedrifter i Norge. Akkurat nå er oljeprisen høy og trykket på norsk sokkel bra, men dette kan få konsekvenser på sikt, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank til Ytra.

Han ønsker seg en større debatt rundt oljeskatteregimet. Særskatten for petroleum har økt fra 50 til 56 prosent siden 2013, samtidig som selskapsskatten har blitt redusert fra 28 til 22 prosent. Samlet har skatten for olje- og gassnæringen holdt seg på 78 prosent.

Samtidig er det økt konkurranse internasjonalt, og både på britisk sokkel og i USA har skattesatsene for olje- og gassbedriftene gått ned.

– Vi ser at flere av de store utenlandske oljeselskapene trekker seg ut av norsk sokkel, som er et signal vi må være obs på. Andre oljeprovinser har redusert skattesatsene sine for å bli mer attraktive, men vi holder oss på samme nivå. Selv om det går bra akkurat nå, må vi ha blikket langt frem og se hva det kan bety på 2020-tallet og etter det, sier Knudsen.

Konjunkturbarometeret: Slik går det i næringslivet

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Foto: SpareBank 1 SR-Bank

Mindre aktivitet og lavere investeringer

Mot midten av 2020-tallet er det ventet at aktiviteten og investeringene på norsk sokkel går noe ned. Det er foreløpig ikke planer om store utbygginger etter utviklingen av Johan Sverdrup- og Johan Castberg-feltene.

– Olje- og gassnæringen er viktig for folk og bedrifter langs hele norskekysten. Både regjeringen og næringen selv har lenge snakket om at det er viktig med stabile rammevilkår, men det kan godt være vi er over i en fase der vi faktisk trenger konkurransedyktige rammevilkår, sier sjeføkonomen.

Næring til næringslivet: Følg med på det som skjer i næringslivet

– Godt tilpasset

Selv om han stiller spørsmål ved skattesatsene til olje- og gassnæringen og vannkraftsektoren, synes Kyrre M. Knudsen statsbudsjettet som helhet er godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi.

Finansdepartementet bemerker, i likhet med SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer, at tilbakeslaget i norsk økonomi er over. Arbeidsmarkedet er i klar bedring, arbeidsledigheten faller og sysselsettingen øker markert.

– Statsbudsjettet er nøytralt og i stor grad som ventet. Regjeringen legger opp til å bruke drøyt 231 milliarder kroner fra oljefondet, som er et fornuftig nivå tilpasset farten i norsk økonomi – som er preget av at flere kommer i jobb, at det er god vekst og at lønnsveksten er bra, sier Knudsen.