Et sterkt resultat preget av god drift, økt aktivitet og reduserte tap

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.216 millioner kroner pr. 30 september 2018, mot 1.910 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av god drift, økt aktivitet i bedriftsmarkedet, større etterspørsel etter boliglån og reduserte tap sammenlignet med samme periode i fjor.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 11,7 %, sammenlignet med 10,9 % pr. tredje kvartal 2017. Nedskrivingene på utlån og garantier var på 232 millioner kroner mot 423 millioner kroner for samme periode i fjor.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 794 millioner kroner mot 750 millioner kroner i fjor. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,6 % sammenlignet med 12,9 % i tredje kvartal 2017.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.653 millioner kroner, en økning på 56 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer en kostnadsprosent på 40,3 % ned fra 40,6 % i samme periode i fjor.

– Kostnadsøkningen skyldes først og fremst økt aktivitet i flere området av konsernet. I tillegg har vi satset og bygget opp vår oppstartsfabrikk FinStart Nordic. Dette selskapet er nå rigget for å gjøre ytterligere investeringer i nye selskaper og bidra til å utvikle disse slik at vår samlede markedstilbud blir bedre og enda mer tilpasset kundens behov, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Arne Austreid.

Utlånsveksten de siste 12 månedene er på 6,1 % sammenlignet med 1,2 % pr. tredje kvartal i fjor.

– Etterspørsel etter kreditt er økende både fra bedrifter og privatpersoner. Nå også i Rogaland, og da som følge av økt aktivitet og større optimisme i den delen av vårt markedsområde. I tillegg påvirkes den lønnsomme veksten av at vi har blitt tatt godt imot i markedet i og rundt Oslo, hvor vi etablerte oss i mars i år, sier Arne Austreid.

 Hittil i år pr. 30. september 2018

  • Resultat før skatt: 2.216 mill kroner (1.910 mill kroner)
  • Resultat etter skatt: 1.769 mill kroner (1.527 mill kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,7 % (10,9 %)
   Resultat pr aksje: 6.92 kroner (5,98 kroner)
   Netto renteinntekter: 2.513 mill kroner (2.343 mill kroner)
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.087 mill kroner (1.157 mill kroner)
  • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 501 mill kroner (430 mill kroner)
  • Driftskostnader: 1.653 mill kroner (1.597 mill kroner)
  • Nedskrivning på utlån: 232 mill kroner (423 mill kroner)
  • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 6,1 % (1,2 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 1,7 % (13,0 %)
  • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (14,8 %)
  • Kjernekapitaldekning: 16 % (15,8 %)

               (Hittil i år pr. 30. september 2017 i parentes)

      3. kvartal 2018 – isolert

 • Resultat før skatt: 794 mill kroner (750 mill kroner)
  Resultat etter skatt: 634 mill kroner (610 mill kroner)
  Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,6 prosent (12,9 prosent)
  Resultat pr aksje: 2,48 kroner (2,39 kroner)
  Netto renteinntekter: 871 mill kroner (820 mill kroner)
  Netto provisjons- og andre inntekter: 349 mill kroner (386 mill kroner)
  Netto inntekter fra finansielle investeringer: 175 mill kroner (198 mill kroner)
  Driftskostnader: 542 mill kroner (530 mill kroner)
  Nedskrivning på utlån: 59 mill kroner (124 mill kroner) (3. kvartal 2017- isolert – i parentes)

 

– Etter flere år med et svekket aktivitetsnivå i Rogaland, er det nå tydelige tegn til bedring blant flere virksomheter innen oljebransjen. Forventningene fremover er at den positive utviklingen vil fortsette. Det tror vi vil resultere i økt omsetning, økte investeringer og flere ansettelser. Dette kombinert med at aktivitetsnivået i Hordaland og i Agder fylkene fortsatt forventes å være bra, gjør at vi ser mange muligheter for fortsatt lønnsom vekst fremover, sier Arne Austreid.

Kontaktperson

Thor-Christian Haugland
Konserndirektør Kommunikasjon
Telefon