Hva sier skattelisten din økonomi?

Konserndirektør for økonomi og finans i SpareBank 1 SR-Bank, Inge Reinertsen forklarer i denne podcasten fra aftenbladet «det vi ikke tørr å spørre om» rundt skattelistene.

Hva er inntekt?

Skattelistene forteller ikke hele sannheten. Skattetallene gir for eksempel en indikasjon på den inntekten en person har hatt korrigert for fradrag. Et slik fradrag kan være rentefradrag på gjeld. Tallet vi ser i skattelistene er derfor aldri lik bruttolønna en person får utbetalt fra arbeidsgiver, men nettolønn. Og det er nettolønn som står igjen etterpå som en person skatter av, forklarer Reinertsen i podcasten.

Skatten som kommer fram i skattelistene er det vi faktisk har betalt i skatt.

Hva er formue?

-Formuestallene sier hva du har i nettoverdier, men her er det store korreksjonsfaktorer så formuestall er ikke absolutte. Det avhenger av om du eier aksjer eller innskudd i banken og fast eiendom. Fast eiendom er det store såkalte rabatter ved verdsettelsen av som gjør at du kan være formuende selv om du står med null i ligningen. Verdien på huset eller hytta er satt med betydelig lavere verdifastsettelse i skattemeldingen, enn det du selv mener er den reelle markedsverdien. Derfor skatter du heller ikke av den reelle formuesverdien på huset ditt. Jeg har selv en gammel hytte som er i teknisk dårlig stand, men det er en flott eiendom. Den har lav formuesverdi fordi jeg har arvet hytta fra de som hadde den før.

Hvorfor er det slik?

-Det er et politisk mål at det skal være gunstig å eie egen bolig. Derfor eier også rundt 85 % av nordmenn sin egen bolig i dag.

Reelt sett er det flere nordmenn som har høyere formue enn null som det vises i skattelistene. Tallene som media bruker om formue for rike personer kan du garantert anta at personen det skrives om har langt større formue enn det som kommer fram i skattelistene.

DN: Dette er de rikeste i landet.