14.000 nye jobber siden 2017 og lavere arbeidsledighet

Rogaland opplever en enorm jobbvekst. Sjeføkonom Kyrre Knudsen er overrasket over de høye tallene.

Det er nå skapt utrolige 14.000 nye arbeidsplasser i Rogaland fra starten av 2017 fram til tredje kvartal i år ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse.

-Ledigheten har falt med 6000 siden bunnen i 2016. Det er gledelig at det er vesentlig færre i ledighetskøen nå enn tidligere, og at det i tillegg er skapt veldig mange nye jobber, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank.

Kraftig fall i ledigheten

Arbeidsledighetsstatistikken fra NAV  viser at det er 2,4 % arbeidsledighet i Rogaland per november, en statistikk som de siste årene har hatt en skikkelig bratt ned og nå opptur i Rogaland.

-Det har vært noen veldig spesielle år. Det var ned mot 2 % ledighet i 2007, noe som er eksepsjonelt lavt, frem til 2014. Så steg ledigheten opp mot 5 %, høsten 2016. Konjunkturbarometeret viste at utsiktene gikk fra negativt til positivt hos bedriftene i Rogaland våren 2017. Da fikk vi et positivt omslag. Siden den gang har arbeidsledigheten falt kraftig og overraskende fort.

Flere bedrifter har holdt igjen

-I begynnelsen gikk ledighetstallene ned fordi folk flyttet fra regionen, men i hovedsak er det skapt flere jobber og nå er det oppsiktsvekkende høy jobbvekst. Dette skyldes at bedriftene har tilpasset seg en ny hverdag og kuttet kostnader. Mange bedrifter holdt igjen med ansettelsesstopp fordi usikkerheten makroøkonomisk var ganske stor, og det har opparbeidet seg et behov for nye ansatte i de siste årene.

Det er særlig for ingeniører, IKT-bransjen, bygg og anlegg og øvrig industri at ledigheten har gått ned. Det er ikke skapt så mange nye jobber i det offentlige, men mange jobber har blitt til i privat sektor.

Les: Ingeniørledigheten i Rogaland er halvert

Overraskende tall – selv for en optimist

Sjeføkonom Kyrre Knudsen har ofte befunnet seg blant de mest positive ekspertene på makroøkonomi når han har blitt spurt om utsiktene for fremtiden, men selv han er overrasket over hvor mange nye jobber som er blitt skapt de siste årene.

– Mange har sett på anslagene i SR-Banks konjunkturbarometer som vel optimistiske. Dette viser at de signalene vi fikk i Konjunkturbarometeret var veldig riktige, fordi de tidlig viste omslaget til bedriftenes forventninger til nyansettelser. Men selv for oss har det kommet overraskende at veksten i antall jobber skulle bli så høy på kort tid.

I 2019 forventer Knudsen fortsatt jobbvekst, omlag 2 %. Det gir oss i Rogaland 5000 nye arbeidsplasser det neste året. Nå er det nesten 250.000 sysselsatte i fylket.

Venter en god julehandel

-Nå ledigheten begynner å bli lav fører det normalt med seg at flere utenfra vil bosette seg her framover. Mange bransjer har kjent lav befolkningsvekst på kroppen som eiendom og varehandel. Det er vanskelig å se for seg at dette ikke skal ta seg opp med en så kraftig jobbvekst. Nå tror jeg vi vil se at folk puster med magen, og at det blir en større julehandel enn i fjor.

 

Kontaktperson

Kyrre M. Knudsen
Sjeføkonom
Telefon