SR Group frykter lønnsbonanza

-Vi merker allerede at ting er i ferd med å skje. De som tok pakker i oljeindustrien, og som har kommet til oss headhuntes nå tilbake igjen til sine gamle arbeidsplasser, sier CEO Bjørn Røstad i SR Group.

Bare den siste tiden har fem ansatte i SR Group fått tilbud fra gamle arbeidsgivere, og tre har valgt å gå tilbake.

-Vi har ikke mulighet til å kjempe om arbeidskraften på samme måte som oljeselskapene kan. Vi merker allerede at det er vanskelig å få tak i gode sjåfører, logistikkoperatører og meglere, sier Røstad.

SR Group er et av de større norske privateide logistikkselskapene med over 200 000 forsendelser til inn- og utland årlig. Konsernet har hovedbase på Tananger og har 262 ansatte i 6 driftsselskaper hvor SR Group AS er det største. Ca 65 % av virksomheten er rettet mot olje og gass, resterende er fordelt mellom 3PL, general cargo, fisk og transport for industri, byggenæringen og annet.

-Kampen om arbeidskraften er igjen i gang, kravene blir større og lønningene øker! Industrien har hatt gode vilkår, og vi er ennå i en tidlig fase når det gjelder kampen om arbeidskraften og økte kostnader. Men tendensene er synlige, spesielt her på Vestlandet. Regionen har hatt godt av nedturen og den justeringen den medførte, vi må bare ikke la oss lure tilbake i en ny ukontrollerbar kostnadsspiral, advarer Røstad.

Konjunkturbarometeret for januar 2019 viser at optimismen har økt jevnt deretter og holdt seg godt det siste året.  Nå er andelen positive bedrifter i sør-vest (62 prosent) fortsatt på bra nivå og omtrent det samme som i Stor-Oslo (63 prosent). Undersøkelsen viser også at 6 av 10 bedrifter skal ansette flere det kommende året.

-I Rogaland har antall arbeidsplasser steget med hele 6% det siste halvannet året. Det indikerer økt kamp om arbeidskraften. Bedrifter innen olje/gass og industri melder høyest vekst. Å realisere bedriftenes planer om vekst krever trolig både god tilflyt av arbeidskraft til Norge, og  i Norge samt økt produktivitet, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen.

Har økt omsetning etter omstrukturering

Lager og transportbransjen er lavest i verdikjeden innenfor oljesektoren, og marginene hos SR Group ligger mellom 1 og 3 %. Målet er 5 %.  I 2017, som var et meget krevende år, gikk konsernet 3 % i minus. I 2018 har SR Group økt omsetningen, kuttet kostnader og ligger an til å få en positiv driftsmargin på vel 3 %.

-Vi har gjort flere grep i de krevende årene, og har omstrukturert virksomheten. Kuttet avdelinger og solgt noen selskaper. Samtidig har vi med færre ansatte, færre selskaper og avdelinger, økt omsetningen med vel 9 % i 2018, sier Røstad.

– Vi har klart å øke volumet, noe som gir bedre konsolidering og dermed økte inntekter, og vi har redusert kostnadene og effektivisert driften. Dette gjør at vi styrer mot et positivt resultat i 2018. Framover venter jeg stabil omsetning på Vestlandet og økt omsetning på Østlandet.

Snudde ekstra kostnader til ny butikk

Konsernet, ved datterselskapet Prime Cargo AS har nylig overtatt et 44.000 kvadratmeter stort lager på Vestby utenfor Oslo. Tre store lager er konsolidert og det nye lageret har plass til mer

Bjørn Røstad CEO i SR Group

enn 65.000 paller og er bygget med sikte på effektiv 3PL drift for alle typer kunder, store som små.

-Vi har ennå ledig kapasitet på lageret og i transportdelen. Prime Cargo er et spedisjonsselskap som fokuserer på internasjonal logistikk og 3PL. Det brukes vei, sjø, fly og tog for å bringe varene fram, og i tillegg fokuseres det på effektivt lagerhold og gode distribusjonsløsninger.

Med kostnadseffektiv logistikk og drift tilbyr SR Group et moderne og effektivt opplegg for vareflyt. Med nybygget har selskapet også kapasitet til å vokse sammen med kundene.

-3PL (tredjeparts logistikk) er en ny form for forretningsvirksomhet for vårt konsern. Vi tar oss av alt det praktiske arbeidet for eksempel nettbutikker – som henting av varer, fortolling, lagring og videre transportere varene til kunden. Vi utfører også import, fortolling og lagring for retailkunder og grossister.

Foreløpig har Prime Cargo ca 120 små og store kunder innenfor denne delen av virksomheten og med nybygget er det kapasitet til å øke ytterligere.

Hvorfor begynte dere med dette?

-Vi trengte flere ben å stå på – vårt konsept med høy servicegrad og tilpassede løsninger innen transport og spedisjon har gitt gode kundeopplevelser og vi ville derfor ta dette videre. Vi fant samarbeidspartnere som ville det samme og satset da stort innenfor 3PL og lagerhotell.  Konseptet med «one stop shopping» er positivt for alle, og med vår visjon «Best på kvalitet og service» er oppsiden for kundene stor!

Hva ønsker du deg for 2019?

-Jeg ønsker meg større forutsigbarhet, særlig innen oljesektoren. Når operatørene presser priser og gir korte kontrakter fører det til at vi som en underleverandør et stykke ned i næringskjeden må ta store investeringer uten forutsigbarhet og det er krevende. Langsiktighet og godt samarbeid mellom oss som leverandør og kundene våre skaper mer effektivitet, høy kvalitet og lavere kostnader totalt sett – altså en «vinn-vinn» situasjon for alle parter. Dog, den som våger å ta store investeringer, basert på kortsiktighet vil nok være godt rustet for fremtiden, om man stadig evner å vinne kontraktene!