Lingalaks investerer i smoltanlegg

Matfiskprodusenten gjør storinvestering for å få kontroll på hele produksjonslinjen. Nå bygges Ænes Inkubator for å sikre høykvalitets smolt til matfiskproduksjonen i Hardanger og Sunnhordland.

-Det har vært gode priser i 2018, men ustabilt på produksjonssiden. Med ustabile forhold har vi produsert 9 300 tonn fisk, mens i et godt år ligger vi opp mot 11-12.000 tonn fisk. Vi er veldig avhengig av vær, vind og klima. Produksjonen er sterkt koblet til temperatur, blir det for kaldt så blir det lavere produksjon, sier daglig leder Erlend Haugarvoll i Lingalaks AS.

Lingalaks produserer matfisk i Kvam herad, Kvinnherad kommune og Radøy kommune og har også eget slakteri. I dag har selskapet sju konsesjoner og to visningskonsesjoner, sistnevnte betyr på vilkår om at det legges til rette for at publikum kan se og lære mer om norsk havbruksnæring.

Nå tar Lingalaks grep om selve råvaren som foredles i anleggene deres; smolten. Smoltanlegget Ænes Inkubator skal ha en kapasitet på 6,5 millioner stor smolt, og er et samarbeidsprosjekt mellom Lingalaks og Eide Fjordbruk.

-Vi har begynt med bygging og grunnarbeid, men Ænes Inkubator skal først skal stå ferdig i 2021. Smolt er vår viktigste råvare. På denne måten får vi kontroll på input og kvaliteten, vår smolt skal foredles til en høykvalitets råvare. Det er helt avgjørende for å lykkes med resten av produksjonen og ikke miste volum.

En stor investering

Ænes Inkubator er en stor og kapitalkrevende investering. Godt over 600 millioner kroner investeres i smoltanlegget.

-Vi er veldig glade for å ha en bank som har god kunnskap innenfor vårt forretningsområde. De ser verdien i å trygge kapitalbasen, og at dette sikrer oss inn i framtiden. Målet er å lage en bedre og tryggere produksjon av matfisk.

God inntjening i 2018

Lingalaks omsetter for om lag 600 millioner kroner og har et resultat på rundt 120 millioner kroner i 2017.

-Selv om klima ikke har vært det beste i 2018, har laks vært god butikk fordi vi har hatt et sterkt marked med høy etterspørsel. Derfor er vi høyt oppe på inntjening. Lakseprisen har nådd et høyt nivå, og det har vært stabilt i noen år. Med dagens kronekurs så ser det ut som dette holder seg videre framover.

Samtidig har Haugarvoll fokus på at Lingalaks må holde produksjonskostnadene nede, og ha gode resultater for å kunne gjøre investeringer som Ænes Inkubator.

-Det gjøres store investeringer i hele bransjen, og de gjøres med tanke på å holde kostnadene nede på lang sikt.

Konjunkturbarometeret for januar viser at nå venter nær 7 av 10 oljeeksponerte bedrifter vekst, mens for de øvrige er det 6 av 10 som venter vekst. Det er en oppsving innen olje, industri og eksportbedrifter. Det er optimisme blant bedriftene i alle fylkene i undersøkelsen. Fra og med våren 2017 har det vært nokså likt nivå (og gradvis stigende) i Rogaland, Agder og Hordaland. På siste måling er Rogaland, Oslo og Hordaland øverst med en hovedindeks på henholdsvis 63, 63 og 62 prosent, mens Agder er like bak med 60 prosent.

Lyse utsikter for 2019

Lingalaks eksporterer mest til Europa, men har 50 forskjellige land på eksportlisten.

– Etterspørselen etter laks er svært viktig for oss, og vi er veldig avhengig av verdensmarkedet. Det ser bra ut med tanke på tiden vi er inne i. Helsebringende mat er i fokus, og blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer oss til å spise mer fisk. Jeg forventer at markedet holder seg, og at produksjonen på verdensmarkedet er begrenset det neste året. Og så håper vi på bedre naturgitte forhold som kan gi oss et normalt produksjonsvolum sammenlignet med året vi legge bak oss, avslutter Haugarvoll.