Milliardinvesteringer i tunnel fram til 2027

I 2019 åpnes Ryfast og arbeidet med Rogfast har pågått i ett år. Veiprosjektene er massive investeringer i infrastruktur på over 9 og 16 milliarder kroner. Statens vegvesen har bevisst laget kontrakter som er tilpasset lokale entreprenører.

Ryfastprosjektet hadde byggestart i 2012. Ryfast gjør veien mellom Ryfylke og Nord-Jæren landfast, i tillegg bygges nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger sentrum. Nå er prosjektet kommet inn i siste fase med å teste styrings- og sikkerhetssystemer i tunnelene. Over 800 arbeidere med 29 ulike nasjonaliteter har på det meste vært sysselsatt med å bygge Ryfast.

Gunnar Eiterjord, prosjektleder Ryfast-Ryfast har vært et komplekst prosjekt med mange arbeidere i sving. Det har vært mye bygging inne i byområder i Stavanger sentrum med stor trafikk. Hver dag kjører 50.000 biler forbi i området ved enden av motorveien der vi driver vårt anleggsarbeid. Rogfast er i tunnellengde og kostnad langt større, men enklere tunnelbygging, sier prosjektleder for Ryfastprosjektet Gunnar Eiterjord.

Rogfast vil når tunnelen er ferdig i 2026/2027 være 26,7 kilometer lang og på det dypeste 390 meteren under havoverflaten. Den vil danke ut Ryfast som verdens lengste og dypeste vegtunnel. Tunnelen med to løp går under Boknafjorden mellom Randaberg og Bokn kommuner i Rogaland, og har i tillegg en 3,7 km lang tunnelarm med ett løp til Kvitsøy. Rogfast vil korte ned bilturen mellom Nord-Jæren og Haugalandet med om lag 40 minutter. Nå har bygging av Rogfast vært i gang i ett år.

Hva betyr disse veiprosjektene når det kommer til investeringer og muligheter for lokale entreprenører og arbeidsliv?

-Totalt har vi investert 9 milliarder kroner i Ryfast, og om lag 2,5 milliarder kroner i året på det meste. Når vi utformer kontraktene har vi laget dem tilpasset det norske og nordiske markedet. Det betyr at vi heller har delt prosjektene opp i mindre kontrakter, enn så store at kun de største europeiske entreprenørene har mulighet for å ta i det, sier Eiterjord

Det betyr ikke at de lokale entreprenørene ikke er dyktige, understreker Eiterjord.

-Vi råder de utenlandske tilbyderne til å slå seg sammen med en norsk aktør. Slik blir det også kunnskapsoverføring mellom norske og utenlandske selskaper. Sveitsiske Implemia og Stangeland har blant annet gått sammen om kontrakter.

Å gi arbeid til og være med på å utvikle det lokale leverandørmarkedet er et viktig ansvar offentlige aktører som Statens vegvesen har, mener prosjektlederen.

Tre norske og to utenlandske entreprenører har bedt om å bli prekvalifiserte til den største Rogfast-kontrakten. Kvitsøy-kontrakten er den største i Rogfast. Kontraktsverdien er på 3–3,5 milliarder kroner. Nå jobbes det med å velge ut minst tre som i første omgang skal gi tilbud på kontrakten.

Gunnar Eiterjord, prosjektleder Ryfast

-På det meste var det 900 underleverandører engasjert i Ryfast. I tillegg var det 3 kanskje 4 gangen av dette som Ryfast indirekte gav arbeid til gjennom kjøp av varer og tjenester gjennom underentreprenørene. For eksempel leveranser av betong, verneutstyr og rør.

-Vi må naturlig nok bruke mye tid på å følge opp aller underentreprenører, og sjekke at alt er på stell og registrert riktig. Ansvaret er stort og ligger hos oss som eiere av prosjektet.

Oppsving innen olje, industri og eksportbedrifter

Konjunkturbarometeret for januar 2019 viser at nå venter nær 7 av 10 oljeeksponerte bedrifter vekst, mens for de øvrige er det 6 av 10 som venter vekst. Oljeoppgangen løfter også industrien. Industri en konjunkturfølsom bransje som ble påvirket av  oljenedgangen. Industrien har det siste 1 ½ året kommet godt tilbake og er nå den bransjen (utover oljerelatert) som er høyest.

 

 Frykter du at flere bedrifter vil vende seg mot oljeindustrien igjen og vekk fra samferdsel?

-Det er en myte at så mange leverandører til oljeindustrien kunne snu seg og bruke kompetansen sin i samferdselsprosjekter. Unntaket var elektro- og trafikkstyringskontrakter, her gjorde vi et bevisst valg og fikk Roxel på banen som hovedleverandør i Ryfast.

I 2019 gjøres de siste testene i Ryfast

Eiterjord ser fram til 2019 og åpningen av Ryfast. Til våren og sommeren skal alle trafikkstyringskomponenter testes, tunnelene skal sikkerhetsklareres og overvåkning skal på plass. Og i oktober skal arrangeres halvmaraton i regi av lokale idrettslag med over 4000 påmeldte deltakere i tunnelen.

-2019 blir et kjekt år. Vi skal gi fra oss et godt prosjekt og transport system. Gjennom prosessen har vi fått mange god tilbakemeldinger på hvordan vi har håndtert byggeprosessen fra omgivelsene og naboer rundt oss. Generelt håper jeg veksten flater litt ut, og at næringslivet fortsetter å lene seg ut over og får flere bein å stå på. Vi må satse mer på alternativ energi og gjøre det vi kan for at regionen skal tiltrekker seg mange flinke folk.

 

Foto hentet fra Flickr, Jens Petter Holmsen, Statens vegvesen region vest: Tunnelmaskin i Ryfast.