Sirdal knuser resten av Fjell-Norge

Hyttene i Sirdal selges raskere enn fjellhytter i alle andre deler av landet. Det til tross for en snøfattig vinter. (Foto: iStock)

– Dette bekrefter trenden som våre hyttemeglere har meldt om. Hytter i Øvre-Sirdal selges over dobbelt så raskt som boliger på Nord-Jæren. Dette er avvikende fra det som er vanlig i resten av landet. Det normale er at salgstiden er lenger i fritidsboligmarkedet enn i det ordinære boligmarkedet, sier regionsjef i EiendomsMegler 1, Gaute Thise Jacobsen, om tallene fra Eiendom Norge.

Les også: Disse hyttene er mest populære

Høy omsetning og over prisantydning

Mens selgere av brukte boliger ofte må belage seg på en salgspris under prisantydning, 7 av 10 boliger på Nord-Jæren selges under prisantydning, så er ikke dette tilfellet i fjellet.

Markedet i Sirdalen er mer balansert, hvor nær 6 av 10 hytter selges over eller til prisantydning. Dette skiller seg fra resten av landet, der det er vanligere å selge noe under prisantydning.

– Tall fra Eiendom Norge viser at for sesongen 2018/19 er det rekord i antall omsetninger i landet. Foreløpig ser vi ingen tegn til at interessen for å kjøpe fjellhytte vil dempes. Mange husholdninger går med planer om å realisere hyttedrømmen og gjør det, noe både våre tall og tallene for bygging av nye hytter viser, sier Thise Jacobsen.

Hyttelån? Her kan du få hjelp

Hyttemeglerne tror på 2019

Meglerne Kjetil Helland og Dan Chruickshank har solgt hytter i Sirdal i mange år. De tror året blir godt i Sirdal.

– Jeg har solgt 11 hytter så langt i år, og opplever at det er god driv i markedet. I hvert fall opp til priser rundt 4,5 million, etter dette er det naturlig nok mindre kjøpere. Men også i de høyeste prisklassene blir det solgt hytter, sier Chruickshank.

Dette bekreftes av Eiendomsverdi, som fører statistikk på boliger som blir solgt i Norge. Den dyreste hytten som ble solgt i Sirdal i fjor kostet 13,8 millioner, mens snittprisen på en hytte er 3,5 millioner kroner.

– Markedet for brukte hytter i Sirdal er veldig godt. Jeg opplever god etterspørsel på mange av hyttene, og har tro på en forsiktig prisøkning i 2019, sier Kjetil Helland.