Din deltidsarbeidende partner fortjener like god pensjon som deg

Som familie må vi ikke bare nøye oss med å diskutere hvordan hverdagen skal organiseres. Du som jobber heltid må ta ansvar og spare til pensjon for den som gjør en ekstra innsats på hjemmebane mener produkteier for sparing i SpareBank 1 SR-Bank, Maren Stangeland Oftedal.

-Jeg kjenner kvinner som jobber deltid og til stadighet kjenner på maset om at de burde jobbe fullt, for ellers blir de hengende etter økonomisk. Disse kvinnene har valgt meningsfulle jobber de trives i, men fleksitid og hjemmekontor kan være vanskelig å gjennomføre og kabalen på hjemmebane går ikke alltid opp. Det er forståelig at mange kvinner i den mest krevende tiden av livet, som småbarnsforeldre, velger å jobbe redusert, sier Stangeland Oftedal.

Statistikk fra SSB viser at 29 % av alle yrkesaktive kvinner og 8,9 % av alle yrkesaktive menn jobber deltid. Stangeland Oftedal mener arbeidet som gjøre på hjemmebane må anerkjennes og kompenseres som det viktige arbeidet det er av den som jobber fulltid og opparbeider seg full pensjon.

-Når deltidsjobbing blir et tema i familien bør den som jobber fulltid ta initiativet til å starte pensjonssparing for partneren sin. Jeg oppfordrer alle som har en partner som jobber deltid til å bruke kvinnedagen som en anledning for å ta samtalen om pensjon. Det er å vise omsorg for partneren.

Dette regneeksempelet viser hvor ulikt et par som i utgangspunktet tjener likt og har like jobber kommer ut som pensjonister dersom en av dem jobber deltid:

En kvinne og en mann deler husholdning som samboere. Begge er ingeniører og begge tjener 670.000 kroner i året før skatt. De har begge vært yrkesaktive i 10 år og er i dag 35 år. Nå ønsker kvinnen å jobbe deltid for å få mer tid til barna som de har to av. Økonomisk sett går det helt fint at kvinnen jobber deltid, her og nå! Og vi har jo alltids kontantstøtten som kan veie opp for noe av tapet. Men hvordan vil dette slå ut i tap av pensjon på lang sikt?

-Her ser vi at kvinnens pensjonsutbetaling reduseres med 4000 kroner i året som følge av at hun jobber 80 % i ett år. Det føles jo ikke som så mye, men si at kvinnen jobber 50 % deltid i bare ett år, da mister hun 9.000 kroner i årlig utbetaling hvert år etter at hun går av som pensjonist som 67 åring. Flere velger også å jobbe deltid i lengre perioder, for eksempel 10 år. En kvinne som jobber 80 % deltid i 10 år redusere sin årlige pensjon med litt over 35,000 kroner i året, jobber hun 50 % deltid i 10 år reduserer hun pensjonen sin med om lag 90.000 i året!, forklarer Stangeland Oftedal

Ta bevisste valg

Selv ikke de beste ekteskap er komplett vaksinert mot skilsmisser, sykdom og ulykker.

BANKSJEF: Elisabeth Slettedal leder privatmarkedsavdelingen i Kristiansand for SpareBank 1 SR-Bank.

Det som er utfordringen er at mange planlegger framtiden ut fra at man alltid skal være sammen både når det gjelder gjeld, sparing og den totale økonomien. Den som jobber deltid i mange år og så blir alene har gått i en felle. Kvinner som har gått gjennom et samlivsbrudd, og som kommer til oss som kunder i banken opplever jeg kan bli bitre når de innser at de gjorde en ekstra innsats for å få familiekabalen til å gå opp uten å få noe kompensasjon for det, sier banksjef Elisabeth Slettedal i Kristiansand.

Anbefaler privat pensjonssparing

-Tør å binde deg, sier pensjonsekspert i hos SR-Bank i Haugesund, Hanne Aanderaa Kristiansen

Det høres ut som et rart budskap på 8. mars, men det handler ikke om å binde seg til en partner, men til en pensjonssparing som forplikter.

– En gjenganger vi som jobber med sparing og plassering i bank hører er at «jeg vil ikke binde midlene mine» Det er mange måte å spare til pensjonstilværelsen på. En kan spare i bank, frie fond og aksjer. Ulempen for disse sparemåtene er at verdiene kan kreves realisert og fordelt ved samlivsbrudd, tap av samboer/ektefelle eller fra banken ved nytt låneopptak. Jeg vil oppfordre å spare på en slik måte at pengene øremerkes pensjon, og som sørger for at disse midlene beholdes i sin helhet ved eventuell skilsmisse eller død.

I 2017 kom det ny privat pensjonssparing som kan sammenlignes med Obligatorisk tjenestepensjon. Ved å spare i denne ordningen oppnår en mange av de viktige fordelene en får ved innskuddspensjon fra arbeidsgiver.

Felles for ordningen er: Uttak starter tidligst ved 62 år og løper til min 77 år / 80 år. Ingen realisering/fordeling av pensjonsopptjeningen ved samlivsbrudd. Inngår ikke i booppgjør ved død. Arves av ektefelle og/eller barn. Hele utbetalingen beskattes, dog lavere på privat sparing (alminnelig inntekt vs. personinntekt)

 

Vis omsorg for partneren din som jobber deltid. Ta bevisste valg. Gi hverandre like muligheter som pensjonister. Gratulerer med kvinnedagen!