Tiden da egenkapitalen vokste av seg selv er forbi

Å betale høyere avdrag på boliglånet øker egenkapitalen din. Ved å korte ned nedbetalingstiden på lånet bygger du både egenkapital og sparer rentekostnader, sier banksjef Elisabeth Slettedal.

Det ligger an til flere hevinger av styringsrenten i tiden fremover. Høyere renter kombinert med at boligmarkedet i flere norske byer har hatt liten eller negativ prisvekst de siste årene betyr at tiden da egenkapitalen din vokste av seg selv er forbi.

– De aller fleste førstegangsetablerere sier først at de vil betale minst mulig i avdrag på boliglånet, men det kan lønne seg med en kortere nedbetalingstid for å bygge egenkapital til det neste boligkjøpet, sier banksjef i Kristiansand, Elisabeth Slettedal.

Spesielt i Kristiansand-området har boligprisen vært relativt stabil de siste årene, og unge førstegangsetablerer har ikke dratt nytt av den prisstigningen som tidligere generasjoner av boligkjøpere har fått med seg. Dette oppdager mange når de skal stifte familie, trenger mer plass og skal over i bolig nummer to eller tre.

– I vår rådgiving snakker vi med kundene om hvordan de ser for seg framtiden. Vi tegner en tidslinje over kundens liv. Det er viktig å se de lange linjene og legge en plan over hvilke behov en har ti år fram i tid. Når boligprisene stagnerer og du har en nedbetalingstid på lånet på 30 år, gir ikke den månedlige nedbetaling på boliglånet nødvendigvis nok egenkapital til den neste boligen du ønsker deg, sier Slettedal.

Få justerer avdragstiden på lånet

– Det er risikosport å tro at prisutviklingen på boligen din skal få egenkapitalen til å vokse av seg selv, sier Gaute Thise Jacobsen. Regionsjef i EiendomsMegler 1 og tidligere direktør innen personmarked i SpareBank 1 SR-Bank.

Han mener altfor få tar en gjennomgang av boliglånet sitt etter at de har startet nedbetalingen.

– Du var kanskje ikke i en situasjon der du kunne betale større avdrag da du kjøpte boligen, men fem år etter har du sannsynligvis steget i lønn og utgiftspostene dine har kanskje også endret seg. Da kan det lønne seg å redusere nedbetalingstiden på boliglånet.

Thise Jacobsen tror ikke rentehevingen vil påvirke boligmarkedet i særlig grad.

– Jeg tror befolkningsvekst og tilflytting som følge av et bedre arbeidsmarked er den sterkeste driveren til prisvekst i boligmarkedet. Renteheving vil bare i mindre grad påvirke prisene framover.

– Rentene er fortsatt lave sammenlignet med hva de har vært historisk. Desto viktigere er det å utnytte tider med lave renter til å bygge egenkapital gjennom å betale ned ekstra på boliglånet du har i dag, avslutter Elisabeth Slettedal i Kristiansand.