Slik vil de at vi skal jobbe med bærekraft

SR-Bank ville lære av kundene og inviterte etisk bevisste kunder på besøk. Disse innspillene kom inn da banken spurte om råd til vårt bærekraftsarbeid.

Marie Harbo Dahle var skuffet over at hun for andre år på rad måtte lete aller nederst på listen til Framtiden i våre henders Etiske bankguide før hun fant banken hun har hatt hele livet, SR-Bank. Så bestemte hun seg for å skrive et godt gammeldags brev til administrerende direktør Arne Austreid, med Thor-Christian Haugland på kopi. 

Jeg kan ikke ha pengene mine i en bank som ikke tar et reelt ansvar for den verdens den befinner seg i. Og heller ikke en bank som kommer til å bli akterutseilt på markedet fordi den blir løpt fra av andre banker som forstår hvilken vei vinden blåser, skrev Marie i brevet.

Inviterte til bærekraftsarrangement

Brevet ble den utløsende årsaken til at bankens Kommunikasjon og bærekraftsavdeling bestemte seg for å holde et arrangement for etisk bevisste kunder. Marie Harbo Dahle takket ja til tilbudet om å være innleder på arrangementet. Hun fortalte om hvorfor hun hadde skrevet brevet, men også at hun følte seg tatt på alvor av banken da Thor-Christian Haugland tok kontakt og ønsket å høre meningene hennes.

Marie Harbo Dahle er en av stadig flere unge som setter høyere krav til tjenester ogprodukter de kjøper. Kravene er knyttet til bærekraft og etikk. Harbo Dahle pleier for eksempel å sende epost til kleskjeder, når hun har kjøpt et plagg, for å få informasjon om hvor og hvordan klærne er produsert. Dette gjør hun for at klesprodusentene skal bli bevisste på egen leverandørkjede.

Harbo Dahle har nå byttet bank men avslutter brevet sitt med. 

-Jeg håper at dere forandrer dere, da kommer jeg løpende tilbake igjen.

-Vi ønsker å ta kunder som Marie på alvor og dette arrangementet var en måte å komme dem i møte og få i gang en god dialog. Det var en mulighet til å fortelle mer SR-Banks bærekraftsarbeid, og samtidig få innspill til hva kundene våre synes er viktig at vi har fokus på i vårt bærekraftsarbeid. Samtidig ville vi gi inspirasjon, til å lære mer om FNs bærekraftsmål og til å leve mer miljøvennlig, sier leder for Bærekraft i SR-Bank, Agnethe Brown Erland som ledet arrangementet.

Blant de som gav inspirasjon var influencer og nylig deltaker i SR-Banks gründerprogram Ingrid Bergtun, Nabobil og Young Sustainable Impact (YSI).

-Vi har ikke vært gode nok til å formidle hvordan vi jobber med bærekraft i SR-Bank og dette skal vi bli bedre på, det er mitt ansvar. Jeg vil gjerne invitere dere tilbake om ett år til et nytt arrangement om bærekraft i den nye Finansparken, sa konserndirektør Thor-Christian Haugland.

Les mer om SR-Banks bærekraftsarbeid her

SR-Bank har valgt ut tre av FNs bærekraftsmål som banken skal ha spesielt fokus på framover. Kundene ble oppfordret til å komme med innspill til hva banken kan gjøre av tiltak under de tre målene; Likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst og stoppe klimaendringene.

Her er listen over innkomne forslag til bankens bærekraftsarbeid som kom inn under arrangementet i sist uke

Mål 5 Likestilling mellom kjønn:

Invester i offentlig transport

Flere kvinner i lederstillinger

Utenlandsinvesteringer i mindre, lokale selskap fremfor store multinasjonale

Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst:

Sett strenge krav til bedrifter som låner om hvor de importerer varer fra (kortreist blant annet)

Ikke støtt vikarbyråer

Still krav til maks andel midlertidig ansatte

Innse at evig vekst er umulig. Sats på sirkulær økonomi/delingsøkonomi

Kvinner i lederstillinger

Mål 13 Stoppe klimaendringene:

Stopp nye investeringer i all fossil energi

Sats på thoriums-kraftverk (utvikling/forskning)

Invester i offshore-vind

Være tydelig åpne om hvilke selskaper/hvem dere investerer i for kundene deres via nettside o.l.

Invester i bedrifter som er miljøvennlige

La bærekraftsprestasjonen være en styrer for renten i det enkelte prosjekt. E.g. Philips

Spre kunnskap – støtt TEDx Stavanger

Miljøtakst/avgift? Bedrifter som er mindre bærekraftige må betale mer via rente eller noe?

Fossilfrie fond