Hektisk i rekrutteringsbransjen: – Det er kamp om talentene

Oppgangen i olje- og gassnæringen er en viktig årsak til at rekruttering- og bemanningsselskapene har det travlere enn på lenge. (Foto: Adobe Stock)

I Bergen, Oslo og Stavanger er nemlig svarene fra rekrutteringsekspertene unisone: Aktiviteten er høy så langt i 2019.

– Oslo er preget av kompetansemangel

I hovedstaden merker Richard Øverland, regiondirektør i Manpower på Østlandet, at det er bygg og anlegg, tekniske og mekaniske fag, samt i bank- og forsikringsbransjen det er spesielt høyt trykk nå. I tillegg ser selgere, helsepersonell og ansatte med erfaring fra pedagogikk og oppvekst sterkt etterspurt.

Richard Øverland, regiondirektør i Manpower. Foto: Manpower

– Markedet er preget av kompetansemangel, og det preger både våre kunder, våre konkurrenter og vår egen situasjon. Det er en kamp om talentene, og innenfor flere områder er det vanskelig å finne rett kompetanse. Vi hadde nok sett sterkere vekst dersom det hadde vært større tilgang til riktig kompetanse i markedet, sier Øverland.

Han forklarer at det er de små og mellomstore bedriftene som er i en oppbemanningsfase for øyeblikket, mens de store bedriftene er mer restriktive.

– I 2018 og inn i første kvartal var trenden at de store organisasjonene var mest positive, men nå ser vi et skifte her. Det er nå de små og mellomstore bedriftene som er i en oppbemanningsfase, mens de store bedriftene er mer restriktive. Vi merker vekst i markedet, og har generelt høyere aktivitet nå sammenlignet med i fjor, sier Øverland.

Artikkelen fortsetter under oppsummeringen av SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer for mai 2019.

Hektisk i Bergen

I Bergen opplever Bergen Bemanning at det er særlig leverandører til olje- og gassindustrien, samt skipsindustrien, som oppsøker dem for hjelp til rekruttering. I tillegg ser Alexander Havnnes Røed, daglig leder i Bergen Bemanning, at bygg- og anleggsbransjen i Hordaland har et stort behov for ingeniører og ledere.

Alexander Havnnes Røed, daglig leder i Bergen Bemanning. Foto: Bergen Bemanning

– Aktiviteten er betydelig bedre nå sammenlignet med samme periode i fjor. Vi har god pågang fra både nye og eksisterende kunder, sier Røed.

– Utfordringen vår er korte tidshorisonter. Vi opplever nok at bedriftene er mer opptatt av risiko og forplikter seg i mindre grad enn tidligere. I tillegg kan tilgang til kvalifiserte kandidater i noen tilfeller være begrenset, fortsetter han.

Interessert i næringsliv? Les alt om utviklingen i SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer

Opptur i Stavanger

Litt lengre sør i landet, i Stavanger, kan både Siw Knutsen i Nøkkelpersonell og Gunnar Birkir Gunnarsson i Personalhuset, bekrefte trenden. Oljenedgangen er forbi, bedriftene trenger folk.

Siw Knutsen, daglig leder i Nøkkelpersonell. Foto: Nøkkelpersonell

– Det er oljenæringen som utmerker seg. Flere av bedriftene i næringen har nedbemannet kraftig, og når de nå får tildelt nye oppdrag, er de skviset på ressurser og må i gang med oppbemanning, sier Knutsen.

Konjunkturbarometeret til SpareBank 1 SR-Bank har siden september 2017 vist at pilene peker oppover på Sør- og Vestlandet. Lenge har også barometeret varslet at det kan bli mangel på kvalifisert arbeidskraft. Bedre tider og mangel på arbeidskraft kan gi økte kostnader for bedriftene, og akkurat nå ser dette ut til å gjøre seg gjeldende i Stavanger-området.

Det viser også en undersøkelse fra Nav Rogaland. Den dokumenterer at det er stor mangel på sykepleiere og helsepersonell, programutviklere og ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi i fylket.

Mangel på folk og økte kostnader

– Aktiviteten er rekordhøy og lønnsomheten vår i bedring. Vi opplever nå at selve leveransen og det å finne gode, kvalifiserte folk til oppdragene, både er blitt, og blir, en større utfordring. Det har snudd veldig fort, og mange av våre oppdragsgivere har det svært travelt med å få på plass nye ressurser, sier Gunnarsson.

I Agder er bildet for Personalhuset noe annerledes. Mens det er markant vekst i etterspørsel etter ledere og spesialister til faste stillinger, står det tradisjonelle utleiemarkedet mer eller mindre stille.

Gunnar Birkir Gunnarsson, regiondirektør i Personalhuset. Foto: Personalhuset

– Vi er likevel positive og forventer at Agder-fylkene vil komme etter Rogaland og Hordaland med større vekst i nær fremtid, sier Gunnarsson.

Han forteller at kompetanse og personlig egnethet ofte trumfer pris og kostnader når Personalhuset rekrutterer på vegne av oppdragsgiverne.

– Vi håper likevel at hele bransjen forstår at vi ikke er tjent med en oppadgående kostnadsspiral. Det kan treffe oss hardt i bakhodet på et senere tidspunkt. Noe må vi vel ha lært av krisen?

Mer fra SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer:

Opptur for boligbyggerne i Jadarhus
Vår Energi tror bærekraft kan bli en oljenøkkel
Sveitsiske Aventron investerer stort i norske småkraftverk
Felleskjøpet tar grep: Skal bli mer effektive