Vår Energi: Tror bærekraft kan bli en nøkkel for oljeselskapene

For at oljeselskapene skal kunne operere på norsk sokkel, er de nødt til å ha et bevisst forhold til bærekraft og FNs klimamål, mener Ove Helle. (Foto: Vår Energi)

– Det er ingen tvil om at bærekraft og klimamålene blir viktigere og viktigere, også i olje- og gassbransjen. Vi ser at investorer og samfunnet rundt oss stiller høyere krav til alle typer virksomheter, og dette er forventninger vi som selskap må svare på, sier Helle, sjef for helse, miljø og sikkerhet i Vår Energi.

Ove Helle, Vår Energi

Den norske olje- og gassnæringen blir oftere utfordret på sitt forhold til bærekraft og klimamålene. Vår Energi skal de neste årene øke sitt eierskap og aktivitetsnivå på norsk sokkel, men det skal gjøres på en lønnsom og bærekraftig måte.

– Vi har, som andre samfunnsaktører, et ansvar for å bidra til å minimere klimapåvirkningen av virksomheten vår. Vi er opptatt av å være en ansvarlig operatør og en bevisst samfunnsaktør, og har som mål å kontinuerlig redusere klimagassutslippene fra våre opererte felter. Et oppstrøms olje- og gasselskaps største og viktigste bidrag er i produksjonsleddet, sier Helle.

Opptatt av næringsliv? Les alt om utviklingen i SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer

«Licence to operate»

– Hvorfor er bærekraft og klimamålene viktige for dere i årene som kommer?

– Det finnes i dag ikke alternativer som fullt ut kan erstatte olje og gass i energimiksen. Derfor må vi redusere utslippene forbundet med produksjon av olje og gass, samtidig som man fortsetter å utvikle reelle alternativ. Arbeidet med bærekraft og klimamål vil i større og større grad bli en del av bransjens «licence to operate», og er derfor viktig for oss som selskap, sier Helle.

– Vi er også avhengige av å rekruttere kloke hoder, og vi ser at de som utdanner seg i dag ønsker å bidra til å finne løsninger på klimautfordringene. Som selskap må vi finne nye måter å jobbe på, bruke den beste tilgjengelige teknologien og utvikle ny teknologi som gjør oss enda bedre. Jeg tror oppriktig at vår bransje er et av stedene unge teknologer kan utgjøre en forskjell, fortsetter han.

Artikkelen fortsetter under oppsummeringen av SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer for mai 2019.

Vil ha karbonfangst og -lagring

Vår Energi investerer om lag 100 millioner kroner årlig i forsknings- og utviklingsprosjekter. Disse skal forbedre måten selskapet opererer på, utvikle lavkarbon-teknologi, teknologi som øker energieffektiviteten i produksjonen og teknologi som ytterligere reduserer risiko for miljøpåvirkning fra selskapets aktiviteter. I tillegg støtter Vår Energi Norsk senter for karbonfangst og -lagring (NCCS), som blant annet utvikler teknologi og metoder for CO2-lagring i Nordsjøen.

– Å redusere klimaavtrykket er et kollektivt ansvar for bransjen og dens organisasjoner. Energi- og klimamålene kan ikke møtes uten karbonfangst og -lagring, samtidig som man sikrer forsyning av energi, sier Ove Helle.

Mer fra konjunkturbarometeret til SpareBank 1 SR-Bank:

Felleskjøpet tar grep: Skal bli mer effektive
Sveitsiske Aventron investerer stort i norske småkraftverk
Opptur for boligbyggerne i Jadarhus
Rekrutteringsbransjen: – Kamp om talentene