Slik er tallene som viser jobbvekst i Rogaland

Å måle hvor mange jobber som er skapt i Rogaland trenger ikke være en vanskelig oppgave, men det er likevel ikke så enkelt at man kun kan se på ett tall. Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen forklarer hvilke tall han ser på. (Foto: Equinor)

NAV publiserte fredag ferske arbeidsledighetstall. Norge holder seg nær det laveste nivået på ti år, og Rogaland er tilbake på lave nivåer etter å ha vært nær fem prosent mot slutten av 2016. Nedgangen i ledige skyldes i hovedsak flere i jobb.  

– Arbeidsledighetstallene fra NAV viser hvor mange som er arbeidsledige. Det sier ikke noe direkte om hvor mange som er i jobb. Normalt er det likevel en sammenheng. For å undersøke om arbeidsledigheten har falt fordi de som mistet jobben har flyttet eller fordi det er skapt flere jobber, må vi se på andre kilder, forklarer Knudsen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere statistikker som viser utviklingen i arbeidsmarkedet i Rogaland for personer mellom 15 og 74 år. Når Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank regner på hvor mange jobber som er skapt i regionen de siste årene, tar han hensyn til flere av disse.

– Det vi prøver å måle er hvor mange arbeidsplasser som blir skapt i Rogaland. Det kan måles som enten antall arbeidsplasser i fylket eller rogalandendinger som er i arbeid (i Rogaland eller andre steder). Samtidig er det flere kilder som måler disse noe ulikt. Det gir flere svar på samme spørsmål. Så, hvor mange jobber er egentlig skapt?

Det kommer helt an på hvilke tall du ser på.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank

Dette er jobbstatistikkeneS

SSBs registrerte sysselsetting (1), som er basert på tall fra offentlige registre, er en statistikk som oppdateres årlig. Ved utgangen av 2018 viste den at det var 244.156 sysselsatte i Rogaland, sammenlignet med 248.475 i 2014 og 231.813 i 2016.  Altså var det drøyt 12.000 flere arbeidsplasser i slutten av 2018 sammenlignet med oljebunnen i slutten av 2016, men noe færre enn i 2014.

I SSBs arbeidskraftundersøkelse (2) blir arbeidstallene oppdatert ved at et representativt utvalg av befolkningen blir oppringt hvert kvartal. I Rogaland ble det registrert rundt 248.000 sysselsatte i andre kvartal 2018, mot 233.000 i første kvartal av 2017 og en topp på om lag 2460.000 til 251.000 i perioden tredje kvartal 2013 til andre kvartal 2016.

I 2016 lanserte så SSB en ny statistikk. «Antall arbeidsforhold og lønn» (3) måler hvert kvartal hvor mange arbeidsforhold og lønnstakere det er. Her blir lønnstakere som er ansatt i en bedrift registrert, mens arbeidsforhold inkluderer både hoved- og biarbeidsforhold – og er med det et bredere mål. I andre kvartal 2019 er antall arbeidsforhold i Rogaland rundt 265.864, mot 243.989 i første kvartal 2017 og 247.779 i første kvartal 2016. Fra bunnen første kvartal 2017 har antall arbeidsforhold økt med 21.875.

Antall lønnstakere på de samme tidspunktene var om lag 243.038, 223.948 og 227.596.

For å gjøre det hele litt mer komplisert endres fra tid til annen måten man utarbeider statistikken på. I 2018 gjorde SSB noen endringer. Det påvirket tallene i den registrerte sysselsettingen (1) og i antall arbeidsforhold og lønn (3). Ansatte på norsk sokkel ble plassert i fylkene, noe som førte til en ikke-reell økning i sysselsettingen i fylkene, i hovedsak Rogaland og Hordaland. SSB har ikke angitt eksakt antall, men ulike beregninger kan tyde på at det økte den rapporterte sysselsettingen i Rogaland med 4.000-5000.

Klar jobbvekst i Rogaland

Dette kan være forvirrende.

– De ulike tallene har ulike funksjoner. Hvis du er interessert i årlige tall på hvor mange jobber som er skapt i Rogaland, bør du se på den årlige registrerte sysselsettingen (1). Den viser at det fra utgangen av 2016 til utgangen av 2018 ble skapt 12.343 jobber i Rogaland, sier Kyrre M. Knudsen.

– Men skal du prøve å finne antall jobber skapt fra oljebunnen til i dag, kan det være bedre å se på andre tall. Antall arbeidsforhold og lønn (3) er også basert på offentlige registre. Den viser en oppgang på 19.000 flere lønnstakere og 22.000 flere arbeidsforhold fra første kvartal 2017 til august 2019. Denne statistikken følger vi i SpareBank 1 SR-Bank nøye, fortsetter han.

Uansett hvilke tall du ser på, viser SSBs statistikker at det har vært en jobbvekst i Rogaland de siste årene. I de aller fleste bransjene er det økt sysselsetting, med privat sektor som driveren for veksten. Oljenæringen, industrien, bygg og anlegg og tjenester mot næringslivet er bransjene hvor det er skapt flest arbeidsplasser.

Se også: Konjunkturbarometeret for Sør-Norge