Krever mer bærekraft av bedriftene

Selv om det er på dagsorden i de aller fleste bedriftene i Sør-Norge, er det et mindretall som endrer driften som følge av hensynet til bærekraft. (Foto: @Chiccaderrico)

Det viser funnene i SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer, hvor 800 bedrifter på Sør- og Vestlandet og i Oslo-området er spurt om sitt arbeid med bærekraft.

Det er ingen tvil om at flere stiler krav til bedriftenes arbeid med bærekraft – og dette har betydning for valgene ledelsen tar. I konjunkturbarometeret svarer nemlig bedriftslederne at det er særlig kravene fra kundene som påvirker dem.

80 prosent av bedriftene sier at bærekraft er noe eller svært strategisk viktig. Men at bærekraft står høyt på dagsorden i mange bedrifter, gjør ikke at alle endrer seg. 38 prosent av bedriftene svarer at de har gjort endringer i driften på grunn av bærekraftarbeidet. Det ser ut til å ta tid fra bedriftene gjør strategiske valg rundt bærekraft til det materialiserer seg i konkrete endringer. Det er heller ikke sånn at alle bedriftslederne er overbevist om at det er riktig å endre seg av hensyn til bærekraft.

– Men dette kommer ikke til å gå over. Det vil komme forpliktende krav til bedriftene når det gjelder CO2-utslipp, kanskje allerede neste år, sier bærekraftsanalytiker Guro Elgheim Sivertsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Denne artikkelen er en del av SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer. Les mer om utviklingen her.

Klimaendringene er en samfunnsutfordring og utgjør en trussel for den finansielle stabiliteten. Det store engasjementet blant unge verden over, har økt oppmerksomheten på klimaproblemene og hvordan bedriftene skal bidra til å løse disse.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Guro Elgheim Sivertsen

– Må ha innsats fra alle

Men samtidig som bærekraft og klimaspørsmål får større oppmerksomhet, kan det være vanskelig for bedriftene å orientere seg i landskapet. Å ta avgjørelser basert på situasjonen i dag, når rammebetingelsene muligens vil endre seg raskt de neste årene, kan være risikabelt.

– Norge følger EU og har forpliktet seg til å redusere utslipp med 45 prosent innen 2030. Skal vi ha en sjanse til å nå dette, vil det kreve innsats og bidrag fra alle, sier Sivertsen, og fortsetter:

– Her skulle bedriftene fått tydeligere ledelse fra myndighetene, slik at ikke hver bedrift må bruke ressurser på å navigere i usikkert terreng. Men vi som bank kan også være en aktør som bidrar, som kan stille kundene våre gode spørsmål om bærekraft og prøve å lede dem i riktig retning. Det krever at vi løfter kompetansen vår på bærekraft. Det er vi i gang med.

Artikkelen fortsetter under analysen av konjunkturbarometeret for september 2019.

800 bedrifter om bærekraft

  • 80 prosent mener bærekraft er noe eller svært viktig
  • 50 prosent har justert strategien som følge av hensynet til bærekraft
  • 34 prosent har endret investeringer og investeringsplaner
  • 38 prosent har endret driften av hensyn til bærekraft
  • Krav fra kunder er viktigste årsak til endring. Deretter krav fra myndigheter og egeninteresse i virksomheten
  • 49 prosent av bedriftene vil jobbe mer med bærekraft fremover

Dette er bedrifter i Hordaland, Agder-fylkene, Rogaland og Oslo-området. Det er små fylkesvise forskjeller, men bedriftene i Hordaland er jevnt over mest opptatt av bærekraft, mens bedriftene i Rogaland er minst. Undersøkelsen viser at oljeeksponerte bedrifter er noe mindre opptatt av dette arbeidet enn andre.

Les mer om konjunkturbarometeret