Norsk industri forventer betydelig vekst

Hverken Brexit eller handelskrig legger en demper på forventningene til olje- og industribedriftene. Veksten etter oljenedturen viser ingen tegn til å avta.

Det viser forventningene til 800 bedrifter i Sør-Norge i SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer. Særlig industribedriftene har høye forventninger til det kommende året. Bedriftene regner med høyere omsetning, flere ansettelser, god økonomisk utvikling og lønnsomhet og sterk ordrereserve.

– Det er utvilsomt gode tider for bedriftene i Sør-Norge. Og det ser ut til at uroen internasjonalt – så langt – i liten grad påvirker norske bedrifter, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Artikkelen fortsetter under analysen av tallene.

I industri inngår produksjon av et bredt spekter av varer. Fra mat og drikke til tekstiler, trelast, raffinerte petroleumsprodukter, farmasia, metaller, elektrisk utstyr, maskiner, olje og gass og annen industriproduksjon. Det er en bred kategori, men den røde tråden er at industribedriftene forventer et fantastisk år. I konjunkturbarometeret har vi ikke tidligere sett så høye forventninger til ansettelser. Det er tydelig at industrien trenger flere folk.

Olje- og industribedriftene venter betydelig vekst

I industri inngår produksjon av et bredt spekter av varer. Fra mat og drikke til tekstiler, trelast, raffinerte petroleumsprodukter, farmasia, metaller, elektrisk utstyr, maskiner, olje og gass og annen industriproduksjon. Det er en bred kategori, men den røde tråden er at industribedriftene forventer et fantastisk år.

Blant disse industribedriftene finner vi produsenter av alt fra klær og tekstiler, til øl, trelast, olje og gass og maskiner. Det er en bred kategori, men den røde tråden er at industribedriftene forventer et fantastisk år. I konjunkturbarometeret har vi ikke tidligere sett så høye forventninger til ansettelser. Det er tydelig at industrien trenger flere folk.

Denne artikkelen er en del av SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer for høsten 2019. Les mer om utviklingen her.

Høy oljeoptimisme

Konjunkturbarometeret har siden 2014 målt forventningene til næringslivet på Sør- og Vestlandet. De siste årene har vi også målt bedriftene i Stor-Oslo. Aldri tidligere har vi i sett så høy optimisme blant olje- og gassbedriftene som vi ser foran de neste 12 månedene.

– Så sterke tall hadde vi ikke sett for oss. De fleste venter en mer uendret utvikling på norsk sokkel neste år. Våre tall indikerer en markert vekst for de oljeeksponerte bedriftene i 2020, sier Knudsen.

Dette står i nokså sterk kontrast til prognoser fra ledende analysemiljøer, som Statistisk sentralbyrås investeringsanslag og Norges Banks anslag om at aktiviteten vil flate ut i 2020.

– Jeg har hatt tro på at veksten i oljemarkedet skal fortsette, men ikke så sterkt som det ser ut her. Samtidig er olje- og gassnæringen nyansert. Selv om mange forventer gode tider, er det ennå noen i bransjen som har utfordringer – som bedriftene som leverer til fartøyer og rigger, sier seniorforsker Atle Blomgren i Norce.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Atle Blomgren i Norce. Foto: SRtv

Oslo og Rogaland forventer mest vekst

Det er jevnt over stor optimisme for de kommende 12 månedene i alle fylkene konjunkturbarometeret dekker. Stor-Oslo og Rogaland leder an, med stigende optimisme fra forrige måling i mai. Stor-Oslo klarte seg overraskende godt gjennom oljenedturen og ser ut til å klare seg godt videre. Utsiktene nå gir økt sysselsetting, befolkning og et stimulert eiendomsmarked.

Agder og Hordaland er også positive, men i sistnevnte fylke er bedriftene noe mer forsiktig optimistiske for det kommende året. Agder og Hordaland har et diversifisert næringsliv knyttet til sjømat, tradisjonell eksport, turisme og offentlig sektor, som nyter godt av svak kronekurs og lav rente.

For Rogaland er det oljenæringen som bidrar til å løfte forventningene.

– Jeg er litt overrasket, men det er veldig spennende at oljebedriftene er så positive. Det blir veldig viktig å følge med på hva som skjer fremover internasjonalt, med Brexit og handelskrig. USA og Kina er giganter, men verden virker å være robust og tåler uroen. Det ser ut til at andre økonomier tar grep når disse landene har utfordringer, sier Ragnar Tveterås fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ragnar Tveterås fra Universitetet i Stavanger. Foto: SRtv

Økt kamp om arbeidskraften

Alt er likevel ikke utelukkende positivt. Det er en fare for at lav arbeidsledighet og den svake kronen kan bidra til at konkurransen om arbeidskraften hardner ytterligere til. Det er vanskeligere å få tak i kvalifisert arbeidskraft innenlands, og for utenlandsk arbeidskraft er ikke Norge like attraktivt. Det finnes flere og flere eksempler på bedrifter som bruker lang tid på å få tak i folk. Bemanningsbransjen over hele Sør-Norge bekrefter utviklingen. Dette vil kunne øke presset på lønn og muligens bedriftenes lønnsomhet.

– Vi ser at det er en utfordring å få tak i arbeidskraft og at det kan føre til en ny kostnadsspiral. Mange bedrifter står i en vrien situasjon. De trenger folk og det er stadig færre folk å få tak i, sier Ola Førland i Greater Stavanger.

Ola Førland i Greater Stavanger. Foto: SRtv

Les mer om konjunkturbarometeret.