SR-Bank har signert FNs «Principles for Responsible Banking»

Som en av 130 banker forplikter vi oss til å bidra til en klimavennlig utvikling av verdensøkonomien.

Som en av 130 banker har SpareBank 1 SR-Bank signert på FNs «Principles for Responsible Banking».  Totalt representerer disse bankene som er spredt over hele verden en tredjedel av all verdens bankkapital. Målet med prinsippene er at bankene skal ta grep for å stoppe klimaendringene og påvirke verden i en bærekraftig retning gjennom sin egen bankvirksomhet og måten bankene stiller krav og stimulerer egne kunder til å velge miljøvennlige løsninger.

Forsterker satsingen på bærekraft

-Det at vi forplikter oss internasjonalt, sammen med andre store banker som vi har respekt for, forsterker den allerede oppriktige satsingen på bærekraft i SR-Bank. De to siste årene har vi fått temaet høyt opp på dagsorden i organisasjonen, og gjør konkrete tiltak for å oppfylle målene i konsernets bærekraftstrategi. Dette året har vi også forpliktet oss til å jobbe spesielt med tre av FNs Bærekraftsmål; stoppe klimaendringene, likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid og økonomisk vekst, sier fagleder Guro Elgheim Sivertsen.

Guro Elgheim Sivertsen

Grønt obligasjonsprogram

Nylig har SR-Bank ferdigstilt et grønt obligasjonsprogram. Det gjør det mulig å utstede obligasjoner både for banken og for datterselskapet SR-Boligkreditt. Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån, både innenfor personmarkedet og i bedriftsmarkedet.

-Dette vil gjøre bankene mer fokusert på å låne ut til prosjekter med grønn profil og dermed bidra til omstilling i næringslivet og i boligmarkedet. SR-Banks program inkluderer lån til boliger, næringsbygg, fornybar energi og ren transport som elektriske biler og ferjer. 

Vil tjene på å ta klimautfordringene på alvor

Selve signering av «Principles for Responsible Banking» fant sted i FN-byggningen i New York søndag 22. september. Det markerer starten på det største samarbeidet mellom FN og verdens banknæring noensinne.

-Principles for responsible banking skal være en rettesnor for banknæringen for hvordan bankene skal drive og tjene på en bærekraftig utvikling av økonomien. Disse prinsippene skal skape bevissthet og ansvarlighet, og gjøre ambisjoner til handling, sa FNs generalsekretær Antonio Guterres under lanseringen.

-En banknæring som tar høyde for risikoen knyttet til klimaendringer og andre miljømessige forandringer vil ikke bare drive overgangen til en lavkarbon og klimavennlig økonomi, de vil også få fordeler av det, sa Inger Andersen leder for United Nations Environment Programme (UNEP).

Forplikter oss til å være åpne

Noe av bakgrunnen for dette samarbeidet mellom FN og banknæringen er at arbeidet med å nå Parismålene, og begrense temperaturøkningen på jorda, går for sakte.

-Ved å støtte disse prinsippene forplikter vi oss til å være åpne om både de positive og de negative konsekvensene vår virksomhet har på samfunn og miljø. SR-Bank vil jobbe på de områdene der vi tror vi kan gjøre den største forskjellen, nemlig med vår kjernevirksomhet. Vi har satt oss flere mål innen bærekraftsområdet, og vil fortsette å øke ambisjonene framover for å stoppe klimaendringene, sier Elgheim Sivertsen.