Styrk parforholdet – ta en økonomidate

1 av 4 nordmenn har skjult utgifter for partneren sin. Elisabeth Gilje Pedersen mener alle par bør være åpne med hverandre om økonomi, og at en årlig økonomidate kan styrke parforholdet.

En fersk undersøkelse gjennomført av SpareBank 1 viser at mange ikke er åpne med partneren sin om økonomi. 1 av 4 nordmenn har unntaksvis, flere ganger eller ofte skjult utgifter for sin partner. 14 % sier de direkte har løyet for sine nærmeste om sin egen økonomi.

-Undersøkelsen viser også at de som har skjult utgifter for sine nærmeste eller løyet om sin privatøkonomi for sin partner gjør gjennomgående dårligere økonomiske valg enn befolkningen som helhet, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Direktør innenfor personmarked i SpareBank 1 SR-Bank, Elisabeth Gilje Pedersen mener statistikken reflekterer at mange ønsker seg en perfekt fasade og gjerne dyrere ting enn de egentlig har råd til. Samtidig mener hun undersøkelsen også viser at vi må tørre å snakke om egen økonomi.

-I dag er det litt tabu å snakke om forholdet til egne penger. For eksempel er det sjelden at folk snakker om hva de tjener eller om de er blakke to dager før lønning. Jeg mener vi bør bli åpnere med hverandre, ikke minst med egen partner, sier direktør innenfor personmarked i SR-Bank, Elisabeth Gilje Pedersen.

Hør Elisabeth snakke om økonomidate i NRK Lokalen

Sett av en kveld i året til økonomidate

-Sett av en kveld til å se på skattemeldingen, nedbetalingsplanen for lånet, hva dere har av usikret gjeld som vises i Gjeldsregisteret og om forsikringene er oppdaterte til dagens situasjon. Dette handler om å legge felles planer for livet, avklare forventninger for økonomien framover og sette felles mål. For eksempel; skal dere være gjeldfrie som pensjonister? Hvordan får vi til det? Her kan også rådgivere i banken hjelpe dere til å lage en god plan.

Og hun legger til at det er lov å gjøre en øknomidate til en koselig greie med god mat og ikke minst feire litt.

-For eksempel; se på hva dere har klart å betale ned av boliglån og ta en skål for det.

Elisabeth mener en årlig økonomidate kan forebygge skilsmisser

-Å være enige om økonomiske prioriteringer en er en viktig grunnstein i forholdet, og kan forhindre mange krangler. Det bygger tillit til den andre og skaper trygghet for framtiden.

Begge bør kunne nok om økonomi til å klare seg alene

– Jeg har jobbet som finansrådgiver i mange år, og sett at ofte har en av partene i et forhold hovedansvar for å betale de store utgiftene som forsikringer, boliglån og bil, mens den andre parten tar seg av daglige innkjøp. Slik må de gjerne organisere seg, men begge bør kunne nok om egen økonomi til å kunne stå på egne ben dersom det verste skulle skje. Det beste er å ta en årlig gjennomgang sammen av økonomien og dele av erfaringene på sitt område.

Kanskje er nettopp høst og mørketid være en god anledning til å ta økonomipraten?

-Mange synes det kan være vanskelig og uromantisk å snakke om skilsmisse som noe som faktisk kan skje i deres forhold. Jeg vil si at det er en stor kjærlighetserklæring til partneren, og til deg selv å snakke om hvordan dere ville løst en slik situasjon økonomisk. La det ikke bli med tanken, men gjør det nå!

Sliter du med hvordan du skal ta opp temaet med partneren din?

Elisabeth mener inngangen må være at du ønsker det beste for partneren din uavhengig av hva som skjer med dere som par. Ingen vet om sykdom, død eller et samlivsbrudd vil inntreffe.

-Jeg tror de fleste vil skjønne at du ønsker trygghet for partneren og familien din. Er dere i starten av et forhold kan det også være en bekreftelse på at dere er faktisk er blitt seriøse.

En ting er å snakke om økonomi i parforholdet, det neste steget er å gjøre konkrete grep og handlinger.

Formaliser forholdet
Så fort dere flytter sammen Skriv samboerkontrakt. Dette vil bli langt mer tilgjengelig for folk flest etter hvert. SR-Bank samarbeider nå med Justify om å teste en digital løsning for denne typen juridiske avtaler som gjør det langt mer tilgjengelig for folk flest. Det finnes ingen samboerskapslov, men det finnes en ekteskapslov som beskytter partene i et forhold. Jeg tror svært få har lest ekteskapsloven selv om de er gift, og det vil jeg anbefale. Der står det blant annet at dere har rett til å gi hverandre innsyn i egen økonomi og at dersom en av dere mister jobben har den andre forsørgeransvar.

Begge to bør ta del i verdistigning på boligen
Ikke gå i samboerfellen med å flytte inn til noen uten å ha en avtale for hvordan du skal kjøpe deg inn i boligen. Dere kan få laget en avtale for hvordan du skal kjøpe deg inn i boligen med eller uten egenkapital, og der dere eier ulik prosentandel av boligen ut fra hvor mye lånet som allerede er betalt av den som bor i boligen fra før. Overføringen av eiendom skal tinglyses. For gifte er dette gratis, mens samboere må betale dokumentavgift. Gjør det likevel for å få det formelle på plass.

Regningskonto til faste utgifter
Til det daglige bør dere ha en felles regningskonto og budsjett for faste utgifter. På lang sikt bør dere legge en plan for hva dere vil gjøre om 5, 10, 15 og 20 år. Hvor skal dere? Hva skal dere oppnå sammen og hvordan skal dere får råd til det dere ønsker å gjøre?