-Statsbudsjettet er et nullsumspill for folk flest

Alle får litt, men på ulikt vis i neste års statsbudsjett, viser våre beregninger. Det mest utslagsgivende for folks økonomi er at sannsynligheten for at boliglånsrenten vil stige til neste år er lavere enn før.

-SpareBank 1 SR-Bank regner årlig på hva statsbudsjettet for 2020 betyr for ulike grupper familier, enslige og pensjonister. Høyinntektsfamilien og pensjonistekteparet er vinnere i regneeksemplene våre, mens de andre gruppene får ekstra penger å rutte med som følge av økning i barnetrygd, makspris på SFO, og endring i finansiering av lisensavgiften, sier Elisabeth Gilje Pedersen, direktør for nye markedsområder i SR-Bank.

-Det er en reell skattelette på 380 millioner kroner som ligger i dette statsbudsjettet, og slik vi ser det er skattelettelsen nokså jevnt fordelt mellom de ulike kategoriene i regneeksemplene hvis vi ser på det stor bildet..

Skattelette til de med høyere inntekt

Ifølge disse beregningene er det høyinntektsfamilien som er vinnere med 3970 kroner i skattelette, der endring i trinnskatten utslagsgivende. Småbarnsfamilien tjener for lite til å dra nytte av at dette innslagspunktet i skattesystemet er høynet. 

Samtidig vil småbarnsfamilien og enslige med barn i dette regneeksemplet får glede av økt barnetrygd og mulighet for makspris på SFO.

-Har du for eksempel to barn i alderen mellom 0-6 år øker barnetrygden med 7.200 kroner i året. Det settes også et pristak på SFO, som gjør at det ikke skal koste mer enn 6 % av husholdningens inntekt til familier med barn i 1. og 2. klasse å benytte ordningen.

Styringsrenten betyr mest

For alle med boliglån er det antagelig styringsrenten framover som vil bety mest.

-Vi tror at sannsynligheten for ytterligere renteøkning neste år er tatt ned som følge av at dette er et mer moderat budsjett enn tidligere år. Dette budsjettet vil holde igjen for ytterligere framtidig vekst i norsk økonomi.

Norges bank har signalisert at vi får en uendret styringsrente framover, og det understøtter dette budsjettet.

Samtidig står rentefradraget stille i dette statsbudsjettet etter å ha blitt redusert fra 28 % til 22 % i perioden mellom 2013 til 2018. 

NRK-lisensen blir lavere for enslige


Pensjonistekteparet får 2460 kroner mer å rutte med. Her slår en økt fradrags-sats ut for pensjonister. For den enslige pensjonisten utgjør endringen i NRK lisensen nå en mindre utgift som ikke kommer fram i regneeksempelet.

– Minstepensjonister som før har betalt lisensavgift slipper å betale og får slik 3000 kroner ekstra å rutte med. Den enslige pensjonisten i våre regneeksempel vil betale 1600 kroner ut fra sin inntekt på 350.000 kroner. Hun sparer slik 1400 kroner på denne omleggingen. Mindre lisensavgift blir det også for enslige med og uten barn. De vil nå betale 1700 kroner i lisensavgift over skatteseddelen.