Historisk grønn boligkredittobligasjon

SpareBank 1 SR-Bank har gjennom SR-Boligkreditt utstedt sin aller første grønne obligasjon. På kort tid kom investorene med 500 millioner euro.

En obligasjon er enkelt forklart et gjeldsbrev, der innehaveren har rett på en fastsatt rente over en gitt periode av utstederen.

Det er ikke en nyhet at SpareBank 1 SR-Bank gjennom SR-Boligkreditt utsteder obligasjoner for å låne penger i markedet. Det gjør banken jevnlig fordi den er avhengig av finansering for å kunne låne pengene ut videre til kundene. Det er imidlertid første gang SpareBank 1 SR-Bank utsteder en grønn obligasjon.

– Med dette har vi tatt et helt tydelig skritt mot å bli mer bærekraftige. Så langt har mye handlet om strategier og retningslinjer, men nå viser vi at bærekraft er mer enn bare snakk, sier fagsjef for bærekraftig finans, Guro Elgheim Sivertsen i kommunikasjon- og bærekraftavdelingen.

Vil du lese mer om SpareBank 1 SR-Banks program for grønne obligasjoner? Da bør du se her!

20 prosent grønne boliglån 

For at SpareBank 1 SR-Bank skal få utstede grønne boligkredittobligasjoner, er boliglånene til banken nødt til å bli kvalitetssikret. Dette har Multiconsult gjort for banken, der byggestandard blant annet har vært avgjørende for om boliglånene er grønne eller ikke. 20 prosent av boliglånene til SpareBank 1 SR-Bank er nå klassifisert som grønne.

Finanssjef Dag Andreas Hjelle er en av dem som har reist ut i Europa for å sikre finansieringen. Han forteller at han får stadig flere spørsmål om SpareBank 1 SR-Banks arbeid med bærekraft og at grønne obligasjoner gjør banken attraktiv for nye investorer. Grønne investorer tok en betydelig posisjon i obligasjonen, med en samlet andel på 48,3 prosent.

– SR-Bank er ikke først ute med grønne obligasjoner, men vi er tidlig nok på banen til at vi kan ta vår naturlige plass i markedet, sier Hjelle.

Kommer mer 

SpareBank 1 SR-Banks første grønne obligasjon er begynnelsen på noe større. På sikt vil banken utstede flere grønne obligasjoner, nettopp fordi det er en økning i investorenes etterspørsel etter dette. Arbeid med bærekraft er viktig for SpareBank 1 SR-Bank.

– Når vi treffer investorene spør mange om bærekraft, om hvilken strategi vi har og hva vi tenker fremover. Da er det bra at vi har kommet så langt som vi er kommet i dag, og at vi har fått en god rating fra Sustainalytics, som viser at vi gjør mye rett, sier Hjelle.