Urolig for lønnsveksten: – Ikke bærekraftig for Stavanger

Arbeidsledigheten faller videre og det blir flere ledige jobber i Rogaland, men rekrutterer Ingunn Søyland er bekymret for lønnsveksten i fylket.

Hun forteller om bedrifter som overbyr hverandre i jakten på de rette folkene, samtidig som forventningene til lønn tar av hos arbeidstakerne.

– Jeg synes dette er litt skummelt. Jeg jobber med et selskap nå, som jeg også jobbet med for ett år siden, der de aktuelle kandidatene forventer 200.000 kroner mer i lønn for den samme stillingen. Det synes jeg vitner om at vi ikke har lært fryktelig mye av den krisen vi har vært gjennom, sier Søyland til Ytra.

Hun er partner i selskapet AvantGarde Search, som i Stavanger spesialiserer seg på rekruttering av tekniske fagspesialister og ledere til olje- og gassnæringen.

– Dette er ikke bærekraftig for Stavanger-området. Utviklingen svekker konkurranseevnen til bedriftene, den gjør det vanskeligere å investere og gjør hele regionen mer sårbare for svingninger i oljeprisen. Det blir en dyrere drift for bedriftene, og det kan ikke vedvare, sier Søyland, og fortsetter:

– Ansvaret for utviklingen ligger ikke hos enkeltpersoner eller -bedrifter, men i hele regionen. I en ideell verden burde vi blitt enige om at vi må unngå en ny lønnsspiral og heller legge oss på et nivå som er bærekraftig over tid – ikke bare de neste årene.Artikkelen fortsetter under lenken.

Varslet om lønnsveksten

Oljeprisen stupte sommeren 2014. Det førte til en jevn og kraftig stigning i arbeidsledige i Rogaland, som var det fylket i Norge som ble hardest rammet av prisfallet. Januar 2017 sto nærmere 13.000 rogalendinger helt uten arbeid. Disse var blant mange som fikk kjenne permitteringer og oppsigelser på kroppen.

Les også: Flere har advart mot lønnspresset

De påfølgende årene har lønnsomhet og robusthet vært nøkkelord for bedriftene. Under SpareBank 1 SR-Bank-arrangementet Petro Finans i 2018, var tema nettopp hvordan bedriftene skulle beholde lønnsomheten i bedre tider. I konjunkturbarometeret i mai samme år, advarte sjeføkonom Kyrre M. Knudsen mot at flere ansettelser og hardere kamp om arbeidskraften, kunne føre til kraftig lønnsvekst og redusert lønnsomhet.

– Er det dette som skjer nå?

– Ja, til en viss grad er det den økonomiske tyngdeloven som begynner å virke. Jeg håper og tror at mange bedrifter har lært av de siste årene og at vi unngår kostnadsboom i denne runden. Samtidig er det klart at noen bedrifter vil strekke seg langt for å få tak i de mest attraktive arbeidstakerne. Både for de som var arbeidsledige og arbeidstakerne generelt er det gledelig at arbeidsmarkedet har bedret seg betraktelig de siste årene, sier Knudsen til Ytra.

Flere jobber, men økt press

Ferske arbeidsledighetstall fra Nav viser at det er drøyt 5500 rogalendinger helt uten arbeid i dag. Det er en nedgang på ni prosent på ett år. Tallet på ledige stillinger holder seg også på et høyt nivå. En opptelling SpareBank 1 SR-Bank har gjort, viser at det i begynnelsen av november 2019 er over 1200 ledige stillinger på Finn i olje- og gassnæringen. Halvparten av disse er i Rogaland.

– SR-Banks konjunkturbarometer viser at bedriftene venter økt aktivitet og flere ansatte det neste året. Lav arbeidsledighet i regionen og Norge, samt svak kronekurs som gjør oss mindre attraktive for utenlandske arbeidstakere. Dette vil dempe jobbveksten noe, men vi forventer 2-3000 nye jobber de neste 12 månedene. Det vil redusere arbeidsledigheten, kanskje til under to prosent.

– Samtidig vil presset på lønningene øke, men hvor mye vil avhenge av hvor mange bedrifter som er villige til å bruke lønn som virkemiddel og hvilke andre tiltak bedriftene gjør for å øke produktiviteten til eksisterende ansatte, sier Kyrre M. Knudsen.S