Urolig for lønnsveksten: – Ikke bærekraftig for Stavanger

Arbeidsledigheten faller videre og det blir flere ledige jobber i Rogaland, men rekrutterer Ingunn Søyland er bekymret for lønnsveksten i fylket.

Hun forteller om bedrifter som overbyr hverandre i jakten på de rette folkene, samtidig som forventningene til lønn tar av hos arbeidstakerne.

– Jeg synes dette er litt skummelt. Jeg jobber med et selskap nå, som jeg også jobbet med for ett år siden, der de aktuelle kandidatene forventer 200.000 kroner mer i lønn for den samme stillingen. Det synes jeg vitner om at vi ikke har lært fryktelig mye av den krisen vi har vært gjennom, sier Søyland til Ytra.

Siste nytt: Følg utviklingen i næringslivet i SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer.

Hun er partner i selskapet AvantGarde Search, som i Stavanger spesialiserer seg på rekruttering av tekniske fagspesialister og ledere til olje- og gassnæringen.

– Dette er ikke bærekraftig for Stavanger-området. Utviklingen svekker konkurranseevnen til bedriftene, den gjør det vanskeligere å investere og gjør hele regionen mer sårbare for svingninger i oljeprisen. Det blir en dyrere drift for bedriftene, og det kan ikke vedvare, sier Søyland, og fortsetter:

– Ansvaret for utviklingen ligger ikke hos enkeltpersoner eller -bedrifter, men i hele regionen. I en ideell verden burde vi blitt enige om at vi må unngå en ny lønnsspiral og heller legge oss på et nivå som er bærekraftig over tid – ikke bare de neste årene.

Samtidig understreker Søyland at det er forskjeller, også innad i næringen, og at enkelte fortsatt har små marginer i prosjektene. I tillegg sier hun at det noe usikkerhet rundt politikken rundt olje og gass, og at dette gjør at flere bedrifter virker å være forsiktige med å planlegge for langsiktig vekst.

Varslet om lønnsveksten

Oljeprisen stupte sommeren 2014. Det førte til en jevn og kraftig stigning i arbeidsledige i Rogaland, som var det fylket i Norge som ble hardest rammet av prisfallet. Januar 2017 sto nærmere 13.000 rogalendinger helt uten arbeid.

De påfølgende årene har lønnsomhet og robusthet vært nøkkelord for bedriftene. Under SpareBank 1 SR-Bank-arrangementet Petro Finans i 2018, var tema nettopp hvordan bedriftene skulle beholde lønnsomheten i bedre tider. I konjunkturbarometeret i mai samme år, advarte sjeføkonom Kyrre M. Knudsen mot at flere ansettelser og hardere kamp om arbeidskraften, kunne føre til kraftig lønnsvekst og redusert lønnsomhet.

– Det virker å være bra driv i alle bransjene, men kanskje ekstra bra i olje- og gassnæringen. Der opplever vi også et høyere press på lønninger. Det skaper to utfordringer. Den ene er at oppdragsgiverne våre, bedriftene, må oppjustere lønnen på stillingene. Den andre er at kandidatene ofte har flere tilbud. Det gjør at vi må gjennomføre rekrutteringsprosessene raskere, men med samme kvalitet, og bedriftene må være innstilt på å ta raskere beslutninger, sier divisjonsdirektør i Personalhuset, Gunnar Birkir Gunnarsson.

Personalhuset opplever stor pågang og vekst i hele landet, men særlig i sørvest, der Bergen, Stavanger og offshorenæringene skiller seg markant ut med sterk vekst. Gunnarsson minner om at et for høyt lønnspress kan få konsekvenser for næringslivet.

– Vi er ikke der ennå, men vi må huske at ting har gått over stokk og stein før. Vi hadde et lønnspress som ble uheldig for konkurransekraften til bedriftene. Når vi vet at deler av næringslivet er syklisk, må vi ta høyde for at dette kan skje igjen, sier Gunnarsson.

Les også: Flere har advart mot lønnspresset

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Flere jobber, men økt press

Arbeidsledighetstallene fra Nav viser at det er drøyt 5500 rogalendinger helt uten arbeid i dag. Det er en nedgang på ni prosent på ett år. Tallet på ledige stillinger holder seg også på et høyt nivå. En opptelling SpareBank 1 SR-Bank har gjort, viser at det i begynnelsen av november 2019 er over 1200 ledige stillinger på Finn i olje- og gassnæringen. Halvparten av disse er i Rogaland.

– SR-Banks konjunkturbarometer viser at bedriftene venter økt aktivitet og flere ansatte det neste året. Lav arbeidsledighet i regionen og Norge, samt svak kronekurs som gjør oss mindre attraktive for utenlandske arbeidstakere. Dette vil dempe jobbveksten noe, men vi forventer 2-3000 nye jobber de neste 12 månedene. Det vil redusere arbeidsledigheten, kanskje til under to prosent, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

– Samtidig vil presset på lønningene øke, men hvor mye vil avhenge av hvor mange bedrifter som er villige til å bruke lønn som virkemiddel og hvilke andre tiltak bedriftene gjør for å øke produktiviteten til eksisterende ansatte, legger han til.