Godt resultat i Etisk Bankguide: – Vi jobber systematisk

SpareBank 1 SR-Bank skårer vesentlig bedre enn tidligere i Etisk Bankguide, men det er arbeidet som ligger bak som er det viktige.

– Vi har jobbet systematisk med bærekraft siden 2018, både med å utarbeide retningslinjer og implementere dem underveis. Det er dette arbeidet som nå begynner å vise igjen, sier Agnethe Brown Erland, leder for bærekraft i SpareBank 1 SR-Bank.

Agnethe Brown Erland

SpareBank 1 SR-Bank er den banken i Etisk Bankguide som forbedrer seg mest fra 2018 til 2019, med en rating på 72 av 100. Det er Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet som står bak undersøkelsen.

– Etisk Bankguide vurderer bankene på deres retningslinjer og styringsdokumenter, men fanger i liten grad opp det som faktisk blir gjort hos de enkelte bankene. For vår del handler arbeidet med bærekraft om å følge opp og gjennomføre det vi sier at vi skal gjøre, sier Erland.

SpareBank 1 SR-Banks bærekraftstrategi er førende for konsernets arbeid på området. Hva dette innebærer, kan du finne mer informasjon om på våre nettsider.

Utfordrer til debatt om klimarisiko 

6. desember inviterer SpareBank 1 SR-Bank og Finansforbundet, sammen med Universitetet i Stavanger og Norsk klimastiftelse, til klimarisiko-debatt i Finansparken i Bjergsted. Klimarisiko er knyttet til effekten av klimaendringer og overgangen til et lavutslippssamfunn.

– Når klimaet endrer seg, er vi som samfunn nødt til å gjøre tiltak. Dette kan lede til tap og finansieringsproblemer i bankene. Det utgjør en risiko for finansiell stabilitet. Derfor er det viktig at vi tar hensyn til klimarisiko i våre risikovurderinger, sier Agnethe Brown Erland.  

Les også: Bærekraft inn i kredittvurderingen

Spørsmål om hvordan kan man identifisere, håndtere, rapportere på klimarisiko og hvorfor er det viktig, er blant noe av det debatten skal forsøke å svare på.

Innledere og deltakere er:

  • Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger og medlem i regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko.
  • Åmund Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring.
  • Maria Gjølberg, partner i The Governance Group og spesialist innen bærekraftsrapportering og klimarisikoanalyser.
  • Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
  • Asbjørn Torvanger, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning.
  • Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger.
  • Nanna Ringstad, spesialrådgiver i Finansforbundet.
  • Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

Les også: Krever mer bærekraft av bedriftene

Flere stiller krav

I finansnæringens Veikart for grønn konkurransekraft finner du næringens ambisjoner for vår rolle i omstillingen til lavutslippssamfunn. Veikartet beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030.

Det er flere drivere som peker på at banken må ha oversikt over klimarisikoen i sin portefølje. Paris-avtalen og EUs arbeid på bærekraftig finans er blant det som fører til at investorer er mer opptatt av klima i sine investeringer.

– SpareBank 1 SR-Bank har som mål å være en organisasjon som har et aktivt forhold til bærekraft, som tar ansvar for klimautfordringene samfunnet står overfor. Vi må derfor ta driverne på alvor, sier Kristian Kristensen i Finansforbundet.