Bedriftene i Vestland mest opptatt av bærekraft

Nesten samtlige bedrifter i nye Vestland fylke mener bærekraft er strategisk viktig. Det skiller dem fra andre deler av Sør-Norge. (Foto: Mariusltu)

Bærekraft er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. I SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer for januar 2020 er 800 bedrifter i Rogaland, Agder, Vestland og Stor-Oslo spurt om blant annet bærekraft.

Resultatene viser at bedriftene er i endring. Bærekraft blir viktigere for dem. Mest opptatt av bærekraft er bedriftene i Vestland. 91 prosent av de spurte her svarer at de mener bærekraft er noe eller svært viktig strategisk. 65 prosent av bedriftene i fylket har også justert strategien som følge av bærekraft.

– Som i forrige måling er Vestland et knepp foran de andre regionene. Nøyaktig hvorfor er vanskelig å si, men det er gjerne naturlig at enkelte områder har vært ekstra opptatt av dette, og at bedriftene derfor har kommet lengre med arbeidet, sier Guro Elgheim Sivertsen, bærekraftsanalytiker i SpareBank 1 SR-Bank.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Dette er en tydelig oppgang fra forrige måling i konjunkturbarometeret i mai 2019.

– Vi ser daglig tegn på at mange i næringslivet jobber aktivt med bærekraft. Samtidig er det bare et drøyt halvt år siden forrige måling, så det at endringene slår ut som de gjør i konjunkturbarometeret er med å understøtte vår oppfatning. Det skjer mye innenfor bærekraft og klima, både på globalt og lokalt nivå, og mange bedrifter føler nok nå et press for at de skal omstille seg, sier Sivertsen.

Les også: Gjør storinvestering i klimavennlig fjordcruise

Artikkelen fortsetter under bildet.

Guro Elgheim Sivertsen, bærekraftsanalytiker i SpareBank 1 SR-Bank. Foto: SpareBank 1 SR-Bank.

Flere tar hensyn til bærekraft

Konjunkturbarometeret viser at en økende andel av bedriftene har justert strategien av bærekrafthensyn, samt at en økende andel endrer sine investeringer og investeringsplaner. I tillegg har snart halvparten av bedriftene gjort endringer i driften.

Slik er totalresultatene for bærekraft i konjunkturbarometeret:

  • 87 prosent av 800 spurte bedrifter svarer at bærekraft er noe eller svært viktig strategisk
  • 60 prosent sier bedriften har endret strategi som følge av hensynet til bærekraft
  • 41 prosent har endret investeringer og investeringsplaner
  • 47 prosent har endret driften på grunn av bærekrafthensyn

Artikkelen fortsetter under bildene.

Olje- og gassbedriftene er annerledes

Mens Vestland er best av fylkene i målingene, er rogalandsbedriftene i motsatt ende. Her mener 83 prosent av bedriftene at bærekraft er strategisk viktig og 55 prosent har justert strategien.

Alt om utviklingen i næringslivet: Se detaljene i konjunkturbarometeret

Store deler av næringslivet i Rogaland har en kobling til olje og gass. Det kan være forklaringen på hvorfor Rogaland er bak de andre fylkene på bærekraft-målingen. Det er færre av olje- og gassbedriftene som har fått bærekraft inn i strategien eller endret driften som følge av hensynet til bærekraft.

– Akkurat nå er det nærliggende å tro at en av grunnene er at det går bedre i oljebransjen. Aktiviteten har tatt seg opp og bedriftene har mye å gjøre. En annen forklaring kan være at det er særlig utfordrende i denne bransjen å vite hvordan en skal håndtere bærekraft, og at det er større endringer som skal til for å omstille seg. Da sitter beslutningene lengre inne, sier Sivertsen.

Det er likevel i olje- og gassnæringen optimismen for det kommende året er størst. Bedriftene forventer å vokse videre, riktignok i et noe mer dempet tempo enn i 2019. Hvordan dette vil slå ut for satsingen på omstilling og nye markeder, er blant svarene vi får i 2020.

– Vi lærte av oljekrisen at vi er sårbare. I Rogaland, men egentlig i hele Norge. Det å være så avhengig av én næring er kanskje ikke så bra – uansett. Og når det i tillegg er en næring som vi ser blir utfordret på bærekraft, er det ekstra viktig å jobbe for å få flere bein å stå på, sier Sivertsen.

Se videooppsummeringen av konjunkturbarometeret.