Mener bedriftene må tørre å endre seg

Øyvind Nordsletten (75) kjenner norsk og internasjonalt næringsliv og politikk godt. Den tidligere ambassadøren følger nøye med på hvordan Norge takler overgangen til en grønnere økonomi.

Hognestad er et lite tettsted tre kilometer sør for Bryne på Jæren. Med snaut 700 innbyggere er det ikke akkurat en metropol, men det er altså her Øyvind Nordsletten har landet – etter 40 år i Utenriksdepartementet. Han har vært Norges ambassadør i Ukraina, Russland og Irland, samt ekspedisjonssjef ved statsministerens kontor. I dag er 75-åringen pensjonert, men fortsatt lidenskapelig opptatt av næringsliv og politikk.

Nå ser han at bedriftene i Sør-Norge jobber med å endre seg. Et næringsliv som i stor grad har vært avhengig av utviklingen i olje- og gassnæringen, får flere bein å stå på. SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer for januar 2020 viser at stadig flere av bedriftene tar beslutninger basert på hensynet til bærekraft. Se bare her:

  • 87 prosent av 800 spurte bedrifter svarer at bærekraft er noe eller svært viktig strategisk
  • 60 prosent sier bedriften har endret strategi som følge av hensynet til bærekraft
  • 41 prosent har endret investeringer og investeringsplaner
  • 47 prosent har endret driften på grunn av bærekrafthensyn

– Vi står overfor det store skiftet – som alle snakker om. Slik jeg ser det tyder alt på at det kommer til å skje en veldig omlegging av mange grunnleggende ting. Vi må over til en mer klimavennlig økonomi, og dette må komme til uttrykk i måten næringslivet fungere på, sier Øyvind Nordsletten.

Les også: Gjør storinvestering i klimavennlig fjordcruise

Tror på næringslivet

Et bærekraftig næringsliv betyr at bedriftene imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. Svarene fra bedriftene i Sør-Norge i konjunkturbarometeret, viser at det er kundene som påvirker dem mest i arbeidet med bærekraft.

– Den omleggingen av samfunnet som kommer vil forandre oss, men den skaper store muligheter for bedriftene. Mange norske bedrifter er ledende på grønn teknologi, som fornybar kraft. På enkelte felt er vi helt fremst i verden. Norsk næringsliv er innovativt og vil klare denne overgangen, men vi er nødt til å holde folk i arbeid samtidig som vi endrer oppfatningen vår av hva næringslivet skal være, sier Nordsletten, og bruker ord som pågangsmot, innsats- og risikovilje og evne til å få ting gjort for å beskrive mentaliteten i næringslivet.

– Vi tar ansvar

Oppvokst i Time kommune på Jæren, understreker han raskt at dette ikke minst gjelder for jærbuene.

– Vi venter ikke på at noen skal komme og rydde opp. Vi tar ansvar. Denne ånden har også gjort at vi står oss godt gjennom kriser, som nedgangen i oljenæringen de siste årene. Omleggingen av samfunnet som kommer, vil forandre oss, men det skaper store muligheter for bedriftene, sier Nordsletten, og fortsetter:

– Norge ligger høyt på internasjonale økonomi- og levekårsundersøkelser. Det gjør vi fordi vi har et økonomisk system som legger grunnlaget for at folk kan ta initiativ – og lykkes med dem.

Se videooppsummeringen av konjunkturbarometeret.